UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Lublin - miasto inspiracji | oficjalny portal miasta Lublin

Berlin na Liście UNESCO - Lublin na Liście UNESCO! - wykład 24 stycznia 2011

24 stycznia 2011 roku o godzinie 18.00 w sali na Wydziale Politologii UMCS (Plac Litewski 3) odbył się wykład profesorów Jörga Haspela i Bogusława Szmygina "Berlin na Liście UNESCO - Lublin na Liście UNESCO!”
Wykład był częścią inicjatywy Europejskie Kolegium Kultury, organizowanej w ramach starań Lublina o zdobycie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

plakacik.jpg

Europejskie Kolegium Kultury to inicjatywa, która zrodziła się w ramach projektu Lublin 2016 Europejska Stolica Kultury - Kandydat. W ramach Kolegium przygotowujemy cykl wykładów otwartych, spotkań i warsztatów prowadzonych przez wybitnych specjalistów w dziedzinie kultury z całej Europy.

Wykład poświęcony był m.in. szansom Lublina na wpis na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO.

Sylwetki prelegentów:

Prof. dr Jörg Haspel - architekt, urbanista, historyk sztuki - od 1992 roku pełni funkcję krajowego konserwatora zabytków (Landeskonservator) w Berlinie. Członek ICOMOS Germany. W latach 80-tych pracował w Biurze Ochrony Dziedzictwa miasta Hamburga. Wykładowca uniwersytetów berlińskich i w Hamburgu. Członek licznych organizacji zawodowych i grup eksperckich. Jego badania naukowe skupiają się wokół sztuki i architektury XIX i XX wieku oraz zagadnień ochrony zabytków. Jest autorem licznych opracowań dotyczących architektury modernistycznej, m.in.: Siedlungen der Berliner Moderne. Monachium: Deutscher Kunstverlag, 2007 (wraz z Annemarie Jaeggi). W trakcie jego pracy na stanowisku konserwatora w Berlinie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wpisane zostały berlińskie osiedla modernistyczne z okresu międzywojennego.


Prof. dr hab. Bogusław Szmygin - dr hab. inż., profesor Politechniki Lubelskiej; kierownik Katedry Konserwacji Zabytków; dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury PL. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony i konserwacji zabytków architektury (teoria konserwatorska, rewitalizacja miast historycznych, ochrona ruin). Autor około 100 publikacji (m.in. monografii „Kształtowanie koncepcji zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce w XX wieku”), autor kilkunastu programów badawczych i edukacyjnych (m.in. kilkudziesięciu scenariuszy filmów edukacyjnych). Przewodniczący Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce, Prezes PKN ICOMOS, członek Komitetu Wykonawczego ICOMOS, sekretarz Międzynarodowego Komitetu Teorii Konserwatorskiej.