UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Lublin - miasto inspiracji | oficjalny portal miasta Lublin

Kościół pw. Św. Ducha

ul. Krakowskie Przedmieście 1 20-002, Lublin
tel. (0-81) 534-24-92

email: pneuma@duch.lublin.pl
www: www.duch.lublin.pl

Kościół Św. Ducha znajduje się obok gmachu ratusza - Urzędu Miasta Lublin. Powstał jako kościół szpitalny w okresie średniowiecza zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, według których szpitale (ówczesne przytułki dla ubogich, starców, kalek, osób chorych i niedołężnych) umieszczano poza murami miasta, przy głównym trakcie. Pierwotny kościół pw. Św. Jana był drewniany. Znajdował się przy powstałym w XIV wieku murowanym budynku szpitalnym ze sklepionymi izbami. Około 1419 r. na miejscu drewnianego kościoła powstał murowany kościół szpitalny pw . Św. Ducha. Kościół był orientowaną (skierowaną ołtarzem głównym na wschód), gotycką, jednonawową świątynią z niższym węższym prezbiterium i typowym dla gotyku schodkowym szczytem nad fasadą zachodnią. Szpital i kościół zarządzane były przez rajców miejskich, a w późniejszym okresie kompleksem kościelno-szpitalnym zarządzał ksiądz prepozyt. Kościół uległ zniszczeniu podczas dwóch groźnych pożarów w 1557 i 1602 roku. Od roku 1608 rozpoczęto przebudowę kościoła w stylu renesansu lubelskiego
z udziałem lubelskiego muratora Jana Cangerle. Postawiono nowe prezbiterium, przylegające obecnie do ratusza, nakryte eliptycznym sklepieniem, ozdobionym późnorenesansowymi sztukateriami. W 2 poł. XVII w., z fundacji hetmana Stefana Czarnieckiego, dobudowano od północy nawę boczną. Pożar kościoła w 1733 r. spowodował dalsze zmiany. Od zachodu nad fasadą powstał barokowy, finezyjnie zdobiony szczyt, podniesiono ściany kościoła i podwyższono wieżę, która w połowie XIX wieku otrzymała neogotyckie zwieńczenie. 
          Do cennego wyposażenia świątyni należy obraz Matki Boskiej Dobrej Rady, przy którym doznawali łask : Marysieńka Sobieska, Piotr Skarga i Marianna Kościuszko (stryjenka Tadeusza Kościuszki).