UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Lublin - miasto inspiracji | oficjalny portal miasta Lublin

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny

 
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. jest instytucją powołaną do wspierania rozwoju Województwa Lubelskiego poprzez stworzenie zinstytucjonalizowanej platformy dla współpracy lubelskich uczelni i biznesu. Celem długoterminowym spółki jest zbudowanie realnego partnerstwa między lubelskim biznesem i nauką.

   
Spółka od kilku lat dynamicznie działa w zakresie organizowania relacji typu R2B, B2B, R2R. Dzięki współpracy z naukowcami LPNT S.A. jest doskonałym partnerem w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych w gospodarce. Umożliwia nawiązywanie szerokich kontaktów zarówno ze środowiskiem naukowym jak i biznesowym w kraju i zagranicą. Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. dysponuje bazą danych ponad 400 pracowników naukowych zarejestrowanych w bazie danych dotyczącej poszukiwania potencjalnej współpracy, uczestniczących w licznie organizowanych dotąd projektach informacyjnych i szkoleniowych, mogących wykonać konkretne badania dla poszczególnych gałęzi przemysłu, rozpocząć współpracę w różnego rodzaju przedsięwzięciach komercyjnych bądź mogących opracować ekspertyzę lub przedstawić opinię w określonym obszarze naukowym.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. dzięki doświadczeniu zdobytemu w ramach dotychczasowej działalności posiada znakomite relacje z lubelskim światem nauki. Firma współpracuje na wielu płaszczyznach z pracownikami naukowymi Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, wspólnie organizując przedsięwzięcia związane m.in. z zagadnieniami popularyzacji takich zagadnień jak: komercjalizacja badań naukowych, przedsiębiorczość akademicka, spółki typu SPIN OFF i SPIN OUT. Doświadczenie to sprawia, że firmę można postrzegać jako idealny pomost pomiędzy przedsiębiorcami a naukowcami.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. posiada doświadczenie w zakresie pośrednictwa w realizacji prac badawczo - rozwojowych. Jednym z przykładów sukcesów Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. odniesionych na tym polu był wygrany przetarg na kompleksową modernizację systemów pomiarowych stosowanych w przemyśle lotniczym przez WSK PZL- Kalisz S.A., ogłoszony przez tą firmę. W tego typu relacjach biznesowych firma występuje jako ogniwo sprawnie łączące świat nauki ze światem przemysłu - dysponując konkretnym zamówieniami z przedsiębiorstw, wyszukuje i wskazuje naukowców zainteresowanych wykonaniem konkretnych badań i podjęciem współpracy w różnego rodzaju komercyjnych przedsięwzięciach.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. aktywnie wspiera szeroko rozumiane budowanie idei klasteringu starając się nie specjalizować w  jednej konkretnej tematyce, natomiast preferując wspieranie współpracy jak najbardziej interdyscyplinarnej i służącej wspieraniu potencjału regionalnej gospodarki. Przykładami są aktywne udzielanie się firmy w ramach klastrów: metalowego i medycznego.

Zaplecze naukowe Parku zapewnia współpraca z uniwersytetami z województwa lubelskiego m.in. Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej, Politechniką Lubelską, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3, 20 – 262 Lublin
tel. 081 534-61-00, 81 44-00-87- 57, fax: 081- 531-85-48
e-mail: biuro@lpnt.pl
www.lpnt.