UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Lublin - miasto inspiracji | oficjalny portal miasta Lublin

Szpital Kliniczny - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Jaczewskiego 2 20-090, Lublin

www: www.imw.lublin.pl

Numery telefonów

Szpital Kliniczny - wydziały:
choroby wewnętrzne: 081 718 44 69
diabetologia: 081 718 44 77
rehabilitacja: 081 718 45 92

Przychodnia specjalistyczna: 081 718 45 00, 081 718 45 01
Zakład Badań Czynnościowych: 081 718 45 98
Ośrodek Rehabilitacji: 081 718 44 50
Zakład Diagnostyki Obrazowej: 081 718 44 64