Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Sprawy Wydziałowe

W 2015 roku powstały dwie komórki funkcjonujące w ramach Urzędu Miasta Lublin, które przejęły zadania będące wcześniej w kompetencjach Wydziału Ochrony Środowiska: od 1 marca 2015 roku Biuro Miejskiego Architekta Zieleni zajmujące się sprawami dotyczącymi zieleni miejskiej, oraz 1 listopada 2015 roku Biuro Zarządzania Energią odpowiadające za politykę energetyczną miasta.

Lokalizacja Wydziału Ochrony Środowiska, Biura Miejskiego Architekta Zieleni oraz Biura Zarządzania Energią

 

Kontakt:

Wydział Ochrony Środowiska

ul. Tomasza Zana 38

20-601 Lublin

tel. 81 466 2600

fax. 81 466 2601

e-mail: srodowisko@lublin.eu

piętra: wysoki parter, I oraz II

Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

ul. Tomasza Zana 38

20-601 Lublin

tel. 81 466 2680

fax. 81 466 2681

e-mail: maz@lublin.eu

piętro III

Biuro Zarządzania Energią

ul. Tomasza Zana 38

20-601 Lublin

tel. 81 466 1630

fax. 81 466 1631

e-mail: bze@lublin.eu

piętro III

Godziny pracy: 730-1530

 

Głównym obszarem zainteresowania Wydziału Ochrony Środowiska są sprawy związane z zarządzaniem środowiskiem realizowane przez:

Referat ds. edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt

Referat ds. emisji odpadów

Referat ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Referat ds. gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przed hałasem, geologii i hydrologii

Referat ds. finansowo-księgowych

Referat ds. ocen oddziaływania na środowisko i ochrony powietrza

Referat ds. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WSP ds. Kształtowania krajobrazu oraz WSP ds. Zagospodarowania dolin rzecznych, wąwozów i parków

 

Głównym obszarem zainteresowania Biura Miejskiego Architekta Zieleni są sprawy związane z zielenią miejską realizowane przez:

Referat ds. zieleni

Referat ds. zarządzania terenami zielonymi