Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Opis usług

Karty informacyjne Urzędu Miasta Lublin dostępne są tymczasowo na stronie bip.lublin.eu.

 Biuro - Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej
 Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

 Biuro Rady Miasta

Biuro Rewitalizacji

 Kancelaria Prezydenta
 Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 Urząd Stanu Cywilnego

 Dziecko
 Małżeństwo
 Zgon
 Akty stanu cywilnego
 Imię i nazwisko

 Wydział Architektury i Budownictwa
 Wydział Audytu i Kontroli
 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego
 Wydział Budżetu i Księgowości
 Wydział Egzekucji

 Postępowanie egzekucyjne

 Wydział Geodezji

 Wnioski
 Grunty
 Geodezja
 Ewidencja gruntów i budynków
 Inwestycje
 Rolnictwo
 Wykonawstwo geodezyjne
 Pozostałe procedury Wydziału Geodezji

 Wydział Gospodarki Komunalnej

 Cmentarze i groby

 Wydział Gospodarowania Mieniem

 Dzierżawy
 Lokale mieszkalne, sprzedaż
 Trwały zarząd
 Użytkowanie wieczyste
 Sprzedaż/Wykup
 Wynajem lokali
 Służebności
 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

 Wydział Komunikacji

 Prawo jazdy/uprawnienia do kierowania pojazdami
 Komunikacja/transport
 Rejestracja i oznaczanie pojazdów

 Wydział Kultury
 Wydział Ochrony Środowiska

 Gospodarka wodna
 Decyzje środowiskowe
 Odpady komunalne
 Odpady przemysłowe
 Ochrona powietrza
Informacja o środowisku
 Pozostałe WOŚ

 Wydział Organizacji Urzędu
 Wydział Oświaty i Wychowania
 Wydział Planowania
 Wydział Podatków

 Doręczanie pism za pośrednictwem ePUAP
 Podatek od nieruchomości
 Podatek rolny
 Podatek leśny
 Podatek od środków transportowych
 Nadpłaty i zwroty podatków i opłat
 Zaległości podatkowe/Spłata zobowiązań
 Zaświadczenia oraz interpretacja przepisów

 Wydział Sportu i Turystyki
 Wydział Spraw Administracyjnych

 Dowód osobisty
 Zameldowania i wymeldowania
 PESEL
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Alkohol - zezwolenia
 Stowarzyszenia
 Wojskowość
 Rejestr wyborców
 Wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych

 Wydział Spraw Mieszkaniowych

 Lokale mieszkalne, socjalne i zakładowe
 Najem
 Remonty i adaptacje
 Eksmisje
 Zamiany
 Dodatki mieszkaniowe
 Dodatek energetyczny
 Repatriacja

 Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

 Rodzina Trzy Plus
 Uzależnienia
 Zdrowie
 Karta Dużej Rodziny
 Dotacja dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobek lub klub dziecięcy
 Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

Captcha*

Ile to jest siedem - dwa?

(wpisz wynik słownie)