W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Umiędzynarodowienie

Dla uczelni umiędzynarodowienie jest warunkiem sine qua non ich długotrwałego istnienia w warunkach globalizacji, niżu demograficznego i krajowej polityki finansowania wybranych, wiodących ośrodków. Klucze do spełnienia tego warunku posiadają same uczelnie. Miasto deklaruje swoje zaangażowanie w każdym z obszarów.

Międzynarodowa ranga uczelni wyraża się w wielu wymiarach, m.in. w atrakcyjności studiów wśród zagranicznych kandydatów (a więc i w odsetku zagranicznych studentów), w obecności uczelni w międzynarodowych badaniach i sieciach współpracy czy też w podejmowaniu tematów badawczych o znaczeniu międzynarodowym. W tym sensie uczelnie są dla miasta oknem na świat, dzięki któremu zyskuje kontakt z nową wiedzą, a także z poszukującymi i kreatywnymi młodymi ludźmi, wzbogacającymi lokalną społeczność swoją kulturą i nawiązującymi z miastem i uczelniami dłuższe związki zawodowo-życiowe, przekładające się na kolejne kontakty międzynarodowe.

Obecność uczelni na arenie międzynarodowej przynosi im obok prestiżu także inspirację do pozytywnych zmian, które w obszarze szkolnictwa wyższego często przychodzą z zewnątrz. Lublin jest historycznie predestynowany do bycia miastem o silnych powiązaniach międzynarodowych szczególnie w kontaktach z krajami Partnerstwa Wschodniego, ze względu na ich bliskość kulturową i geograficzną. Obecność (stała lub okazjonalna) zagranicznych naukowców na lubelskich uczelniach jest także istotnym czynnikiem budującym rangę uczelni i miasta. Doświadczenia Europejskiego Kolegium Kultury (w ramach starań o tytuł ESK 2016) potwierdzają istotne znaczenie nawet „gościnnych” wykładów dla tworzenia unikalnych możliwości kontaktu z wybitnymi osobowościami nauki światowej, związanymi z renomowanymi ośrodkami, a także dla kreowania wizerunku Lublina. Wspieranie tego typu przedsięwzięć leży w obopólnym interesie miasta i uczelni.

Studenci zagraniczni

Lublin to miasto ludzi młodych. Działa tu 5 uznanych uczelni publicznych i cztery cenione niepubliczne szkoły wyższe kształcące młodzież nie tylko z Polski. Obecność licznej młodzieży akademickiej sprawia, że Lublin uchodzi za miasto ludzi dynamicznych. Ich potencjał twórczy, kreatywność – z korzyścią dla miasta - wykorzystują ośrodki badawcze i firmy poszukujące innowacyjnych technologii. Trudno sobie wyobrazić rozwój Lublina bez wymiaru akademickiego, uczelnie są największymi pracodawcami miasta, a co czwarty jego mieszkaniec jest studentem. Obecność naukowców i studentów ma wpływ praktycznie na każdy aspekt życia mieszkańców Lublina.

Obecnie polski rynek edukacyjny boryka się z niżem demograficznym, który się pogłębia. Dla rozwoju miasta niezwykle istotne jest utrzymanie rangi miasta akademickiego o bogatym kapitale intelektualnym. Projekt „Study in Lublin” ma być narzędziem i wsparciem dla lubelskich uczelni wyższych, który pomoże im w utrzymaniu na stałym poziomie liczby studentów i absolwentów. Projekt przewiduje ścisłą współpracę samorządu, biznesu oraz szkół wyższych. W ramach działań został utworzony portal internetowy www.study.lublin.eu, w którym znajdują się informacje dla obcokrajowców na temat oferty lubelskich uczelni, stypendiów oraz procedur obowiązujących studentów zagranicznych. Portal jest dostępny w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, ukraińskiej i rosyjskiej. Na pytania dotyczące studiów w Lublinie, programów stypendialnych, legalizacji pobytu odpowiadamy na portalach społecznościowych www.facebook.com/studyinlublin oraz vk.com/studyinlublin.

Lublin należy do ścisłej czołówki w Polsce pod względem liczby studentów z zagranicy. Na Uniwersytecie Medycznym jest ich aż 1320, a na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej nieco więcej, bo 1574. Uniwersytet Medyczny już od 20 lat prowadzi nauczanie medycyny na studiach anglojęzycznych. Studenci, którzy przyjeżdżają na studia medyczne do Lublina to głównie mieszkańcy USA, Kanady, Skandynawii, Tajwanu i Arabii Saudyjskiej. Wszyscy kształcą się na kierunku lekarskim lub dentystycznym. W planach jest wprowadzenie nauczania farmacji w języku angielskim. Program studiów anglojęzycznych spełnia kryteria unijne, jest także przystosowany do norm edukacyjnych w krajach pochodzenia przyszłych medyków.

Studiować w języku angielskim można w Lublinie na 50 kierunkach. Taką możliwość poza Uniwersytetem Medycznym oferują Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji oraz Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola. Prawdziwy hit dla studentów zagranicznych – weterynarię w języku angielskim - przygotowuje Uniwersytet Przyrodniczy. W roku akademickim 2017/18 w Lublinie studiuje 6263 studentów zagranicznych.

Nasze projekty