W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Działania MUP w ramach tarczy antykryzysowej w 2020 roku

Działania MUP w ramach tarczy antykryzysowej w 2020 roku
05.01.202115:17

W roku 2020 Miejski Urząd Pracy w Lublinie dysponował kwotą 204 800 000,00 zł przeznaczoną na udzielanie wsparcia w związku z przyjętym pakietem ustaw nazywanych tarczą antykryzysową. Do 30 grudnia 2020 r. wpłynęło 30401 wniosków i uzupełnień, przyznano wsparcie 26159 przedsiębiorcom/pracodawcom/organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 170 867 055,31 zł.

  • Do MUP wpłynęło łącznie 22 860 wniosków o przyznanie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy oraz niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowej. Pozytywnie rozpatrzono 20 490 wniosków. Pożyczkę udzielono 20 483 przedsiębiorcom na łączną kwotę 102 258 022,44 zł.
  • O dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców wnioskowało łącznie 2 067 podmiotów. Pozytywnie rozpatrzono 1 739 wniosków, co pozwoliło na wypłacenie dofinansowania 1737 podmiotom na kwotę łączną 46 093 613,69 zł.
  • MUP przyjął 4 954 wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, z czego pozytywnie rozpatrzono 3 829. Wypłacono łącznie 20 154 710,00 zł dla 3 828 samozatrudnionych.
  • 105 podmiotów złożyło wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowej oraz o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej. 70 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie, wypłacono 2 155 709,18 zł.
  • W sprawie przyznania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy wpłynęło do MUP 415 wniosków. Wypłacono 205 000 zł na podstawie 41 pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

Przedsiębiorcy i inne podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej mogą cały czas składać wnioski w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (jeśli ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest on urzędem terytorialnie właściwym).

Przyjmowane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej MUP w Lublinie dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub przez portal www.praca.gov.pl. Dopuszcza się możliwość składania wniosków wraz z załącznikami w formie papierowej pocztą na adres: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin lub w miejscu wyznaczonym w budynku MUP w Lublinie przy ul. Niecałej 14 od godz. 7:45-13.00 i od godz. 14.00 do godz. 15:00. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data wpływu do Urzędu.

Nabór wniosków potrwa do czasu ogłoszenia jego zakończenia przez Dyrektora MUP w Lublinie.

Szczegółowe informacje oraz zasady naboru wniosków publikowane są na bieżąco na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. MUP w Lublinie uruchomił też infolinię do udzielania informacji przedsiębiorcom pod numerami tel. 81 466 52 44, 81 466 52 57 oraz przeznaczony do tego adres e-mail: tarcza@mup.lublin.pl.

Nasze projekty