W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Inwentaryzacja azbestu na terenie Miasta Lublin

06.08.2018

Miasto Lublin przystąpiło do realizacji zadania polegającego na inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w miesiącach sierpień - wrzesień 2018r. przez pracowników firmy WGS84 Polska Sp. z o.o. w ramach umowy podpisanej z Gminą Lublin.  Dzięki temu powstanie aktualna, szczegółowa i kompletna baza danych o ilości azbestu znajdującego się na terenie naszego Miasta.

Konieczność opracowania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika z zapisów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Jest także jednym z działań, służących osiągnięciu celów zaplanowanych w dokumentach strategicznych Miasta. Posiadanie aktualnych danych jest również niezbędne dla sprawnego monitorowania procesu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Lublin. Ostatnia inwentaryzacja była przeprowadzona w 2012r.

Mając na uwadze sprawne i dokładne przeprowadzenie wspomnianych prac, zwracamy się do mieszkańców Miasta Lublin z prośbą o udzielanie informacji na temat miejsc występowania materiałów zawierających azbest znajdujących się na posesjach osobom przeprowadzającym prace inwentaryzacyjne z firmy WGS84 Polska Sp. z o.o. Osoby te będą zobowiązane okazać pismo z Urzędu Miasta Lublin informujące o prowadzonych pracach ze wskazaniem imienia
i nazwiska osoby sporządzającej inwentaryzację.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji ww. zadania prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 81-466-26-09 lub 81-466-26-11.