W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Anna Krawczyk

Imie: Anna
Nazwisko: Krawczyk
Płeć: kobieta

Anna Krawczyk – pedagog, rusycystka, instruktor kultury żywego słowa, animator kultury, kierownik Działu Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie.
Organizator imprez edukacyjno – kulturalnych oraz seminariów, sympozjów, warsztatów europejskich, szkoleń dla nauczycieli , instruktorów oraz młodzieży, realizator projektów edukacyjnych.
• Założyciel i koordynator Pracowni Słowa – warsztaty dla nauczycieli i instruktorów pracujących z młodzieżą uzdolnioną artystycznie oraz warsztaty dla młodzieży z zakresu emisji głosu, technik mówienia, interpretacji tekstów itp. inicjator i koordynator projektów edukacyjnych „Moja Polska między literą a słowem” ( 2007 i 2008) oraz „Architektura słowa” ( 2010)
- Komisarz Polsko – Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa – wspólnego finału Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej oraz Konkursu Recytatorskiego
Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie (od 2007 r)
- organizator Konkursu Poezji Prozy i Pieśni Patriotycznej „Ojczyzno moja najmilsza” (od 2009 r )
- pomysłodawca i współorganizator Jesiennego Konkursu Recytatorskiego (od 1996 r o zasięgu wojewódzkim- temat konkursu co roku zmienia się),
- współorganizator w woj. lubelskim Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego .
• Pomysłodawca i koordynator festiwalu Wielokulturowy Lublin ( od 2008 r.) . Projekt ten to kilkudniowa prezentacja mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i wyznaniowych naszego miasta. Podczas festiwalu odbywają się koncerty, spektakle teatralne, wystawy, warsztaty umiejętności, spotkania edukacyjne, wykłady oraz spacery połączone ze zwiedzaniem miejsc i obiektów świadczących o wielokulturowości Lublina.
• koordynator organizacyjny Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” w województwie lubelskim (od 2012 r)
• Inicjator cyklu spotkań globtroterskich „Dookoła Świata”
• Prezes Towarzystwa Polsko – Izraelskiego w Lublinie i wiceprezes Stowarzyszenia Środkowoeuropejskiego „Dziedzictwo i Współczesność”
• Członek Rady Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie od 2006 r

• współorganizator z Urzędem Miasta Euroregionalnych Młodzieżowych Prezentacji Artystycznych „Blisko coraz bliżej” – 2005 i 2006 r.

• Twórca Studium Kultury dla Młodzieży od 1992 – skupiające aktywną intelektualnie młodzież szkół średnich i wyższych
Zorganizowano m.in.
a/ dwuletni projekt „Moje miejsce na ziemi” – dotyczący poszukiwań własnych korzeni oraz popularyzacji tradycji i współczesnej kultury Regionu Lubelskiego 1995-1997
b/ seminarium „Europejczyk po polsku. Świadomość obywatelska we wspólnej Europie”- celem, którego było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat UE i procesu integracji – maj 2001
c/ cykl "Warsztatów Europejskich" - popularyzujących idee integracji europejskiej
d/ sympozjum "Bezrobocie wśród młodzieży" w ramach programu "Młodzież dla Europy"
- podczas, którego młodzi ludzie stojący u progu dorosłego życia , omawiali czy mogą mieć
wpływ na rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy w swoim miejscu zamieszkania,
jak również w jednoczącej się Europie, i jakie są ich perspektywy na przyszłość –maj 2000

- Wiceprezes Klubu UNESCO przy Centrum Kultury w Lublinie w latach 1993 – 2000. Zorganizowano m.in.
a/ Warsztaty Europejskie – popularyzujące idee integracji europejskiej, marzec – grudzień 1996
b/ Warsztaty Europejskie – „Tradycje i kultury świata”, luty –grudzień 1997

- Sekretarz Generalny Polskiej Federacji Klubów i Centrów UNESCO w latach 1994-1998
- Wiceprezes Polskiej Federacji Klubów i Centrów UNESCO latach 1998 -2000. Zorganizowano m.in.
Międzynarodowa Konferencja Klubów i Centrów UNESCO „Dziedzictwo – Europa” zakończona wydaniem Deklaracji Lubelskiej poświeconej dziedzictwu kulturowemu 1998 r.

Wydarzenia (24) zobacz wszystkie