W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Projekt

Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury

Na podstawie Uchwały Nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości Prezydent Miasta Lublin może przyznać stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.

 

 1. Stypendium może być przyznane osobie pełnoletniej, która mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Lublina lub przedmiot jej projektu stypendialnego jest związany z Lublinem.
 2. W ramach projektu stypendialnego należy zrealizować nowy projekt o charakterze artystycznym lub z zakresu upowszechniania kultury.
 3. Projekt stypendialny z zakresu twórczości artystycznej może być realizowany w szczególności w takich dziedzinach sztuki jak:
 • film;
 • literatura;
 • muzyka;
 • sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja, intermedia;
 • taniec;
 • teatr.

    4.  Projekt stypendialny z zakresu upowszechniania kultury może być realizowany w szczególności w zakresie:

 • animacji kultury;
 • organizacji wydarzeń kulturalnych;
 • edukacji kulturalnej i artystycznej;
 • wydawnictw kulturalnych;
 • zarządzania kulturą;
 • badań nad kulturą.

   5.  Dopuszcza się realizację projektów stypendialnych łączących twórczość artystyczną z działaniami z zakresu upowszechniania kultury.
   6.  Termin realizacji projektu stypendialnego nie może wykraczać poza rok kalendarzowy.
   7.  W roku kalendarzowym jedna osoba może zrealizować jeden projekt stypendialny.
   8.  Stypendium nie może być przyznane na:

 • realizację wszelkiego rodzaju prac dyplomowych;
 • zakupy środków trwałych;
 • dofinansowanie nauki lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy.

   9.  Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki:

 • co najmniej jedną rekomendację od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu;
 • życiorys zawierający opis dorobku twórczego wnioskodawcy lub jego działalności w zakresie upowszechniania kultury;
 • dokumentację potwierdzającą dorobek twórczy wnioskodawcy lub jego działalność w zakresie upowszechniania kultury.

   10.  Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu:

 1. za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin;
 2. w Biurach Obsługi Mieszkańców, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium na realizację projektu”:
 • ul. Wieniawska 14;
 • ul. Filaretów 44 ;
 • ul. Szaserów 13-15;
 • ul. Franciszka Kleeberga 12a;

    3. osobiście w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, po uprzednim telefonicznym umówieniu.

   11.  Stypendium na realizację projektu artystycznego lub z zakresu upowszechniania kultury wynosi od 2.000 zł
          do 10.000 zł brutto. Projekty stypendialne można realizować między 1 stycznia 2021 r. a 31 grudnia 2021 r.
          Czas trwania projektu może wynosić od 2 do 10 miesięcy.

Termin kolejnego naboru
do 31 marca 2021 r. dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 czerwca 2021 r. a 31 grudnia 2021 r. o czasie trwania od 2 do 7 miesięcy.

Do pobrania

 1. Regulamin – Uchwała Rady Miasta.
 2. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego.
 3. Wniosek o stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.
 4. Formularz rekomendacji.
 5. Klauzula RODO – stypendia
 6. FAQ - najczęściej zadawane pytania - stypendium na realizację projektu.
 7. Zanim złożysz wniosek o stypendium na realizację projektu – instrukcja.
 8. Wzór wniosku.
 9. Oświadczenie stypendysty (dotyczy wyłącznie osób, które otrzymały stypendium w kwocie niższej niż wnioskowana).
 10. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu stypendialnego.
 11. Formularz danych osobowych.
 12. Logotypy do pobrania

Do pobrania