W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Drukuj stronę do PDF Konferencja prasowa – „Wielokulturowy Lublin”

Data rozpoczęcia 2008-09-09
Godzina rozpoczęcia 13:00
Miejsce Trybunał Koronny, Rynek 1
Kategoria Konferencja prasowa

Prezentacje artystyczne podczas Europejskich Dni Dziedzictwa

Organizatorzy projektu:
- Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie oraz GWŻ w Warszawie filia w Lublinie
- Lubelska Fundacja MOST
- Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Lublinie
- Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej ROM
- Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie

Koordynator projektu :
Centrum Kultury w Lublinie, Dział Edukacji Kulturalnej, ul. Peowiaków 12


Uczestnicy konferencji:

* Włodzimierz Wysocki - Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
* Anna Pajdosz – p.o. Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin
* Dr Jan Niedźwiedź – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie (Oddziału Terenowego KOBiDZ w Warszawie) – instytucji koordynującej Europejskie Dni Dziedzictwa na Lubelszczyźnie
* Anna Krawczyk – koordynator projektu „Wielokulturowy Lublin” - Prezentacje artystyczne podczas Europejskich Dni Dziedzictwa
* Piotr Zandberg – Rytka – Dyrektor Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
* Grzegorz Kuprianowicz – Prezes Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie
* Ks. dr. Dariusz Chwastek – Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Lublinie
* Aleh Shnitko – Prezes Lubelskiej Fundacji MOST
* Wojciech Wciseł – Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie
* Bogdan Szczerba – Prezes Stowarzyszenia Mniejszości Narodowej ROM


Program konferencji:

1.Rozdawanie materiałów konferencyjnych
2.Powitanie i przedstawienie gości – Agnieszka Wojciechowska – promocja projektu
3.Wystąpienia:

* Włodzimierz Wysocki – rola i ranga projektu „Wielokulturowy Lublin” w kontekście udziału Lublina w inicjatywie Rady Europy i Komisji Europejskiej „Miasta Międzykulturowe” ("Intercultural Cities")
* Dr Jan Niedźwiedź - Europejskie Dni Dziedzictwa 2008 - „Korzenie tradycji – od ojcowizny do ojczyzny” - idea przedsięwzięcia i program EDD na Lubelszczyźnie
* Anna Pajdosz – działania Miasta Lublin w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego
* Anna Krawczyk – idea i cel projektu „Wielokulturowy Lublin” - Prezentacje artystyczne podczas Europejskich Dni Dziedzictwa
* Piotr Zandberg – Rytka – omówienie szczegółów programu części żydowskiej
* Grzegorz Kuprianowicz – omówienie szczegółów programu części ukraińskiej
* Ks. dr. Dariusz Chwastek – omówienie szczegółów programu części poświęconej luteranom
* Aleh Shnitko - omówienie szczegółów programu dotyczących mniejszości białoruskiej
* Wojciech Wciseł – omówienie szczegółów programu dotyczących uchodźców czeczeńskich w Lublinie
* Bogdan Szczerba – omówienie szczegółów programu dotyczących mniejszości romskiej

4.Pytania dziennikarzy
5.Zakończenie

Szczegóły:
Agnieszka Wojciechowska
Specjalistka ds. PR i marketingu
Ośrodek Animacji Kultury
Centrum Kultury w Lublinie
e-mail: a.wojciechowska@ck.lublin.pl
tel.: 081 53 603 14
mobile: 0607 544 366

Najważniejsze wydarzenia cykliczne