W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Drukuj stronę do PDF Seryjni poeci: Kamila Janiak / Adrian Tujek

Data rozpoczęcia 2019-04-26
Godzina rozpoczęcia 18:00
Miejsce Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12
Organizator Centrum Kultury w Lublinie
Udział Bezpłatny
Kategoria Spotkanie

Kolejna odsłona autorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Zapraszamy na spotkanie z nowoczesną poezją. Tym razem gościmy rockową poetkę Kamilę Janiak i debiutanta Adriana Tujka.

Kamila Janiak/Daisy K. – polska poetka i wokalistka. Wiersze publikowała w Odrze, Akcencie, Fa-arcie, Art-Papier, Opcjach, Ricie Baum, Toposie, Czasie Kultury, Wakacie, Gazecie Wyborczej, Dzienniku, Ścianie Wschodniej i innych. W 2007 roku ukazał się jej debiutancki tomik „frajerom śmierć i inne historie” (Warszawa 2007). Dwa lata później Fundacja Modern Art Means Modern Artist Language (MAMMAL) wydała jej drugi tomik „Kto zabił bambi?” (Warszawa 2009). W 2016 opublikowała trzecią książkę poetycką pod tytułem „zwęglona jantar” (Warszawa, 2016). Jej wiersze znalazły się w antologii poezji kobiet „Solistki” (Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2009), w książce „Warkoczami. Antologia poezji kobiet” (Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2016) oraz w antologii prezentującej najciekawsze nowe trendy w polskiej poezji „Zebrało się śliny” (Biuro Literackie, Stronie Śląskie, 2016). Wokalistka czterech zespołów: Das Moon (electro-industrial), We Hate Roses (grunge), Tak Zwani Mordercy (acoustic grunge) i Delira & Kompany (heavy folk).

Adrian Tujek ur. w 1990 r. – ukoń­czył Wy­dział Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go. Lau­re­at kil­ku kon­kur­sów pro­za­tor­skich (w tym Cza­su Na De­biut). Pi­sze rów­nież po­ezję, z któ­rą de­biu­to­wał na ła­mach wy­daw­nictw cią­głych w 2014 roku. Pu­bli­ko­wał m. in. w Ga­ze­cie Kul­tu­ral­nej.

prowadzenie: Rafał Rutkowski

Najważniejsze wydarzenia cykliczne