W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Korzyści dla dzielnic wynikające z uchwalenia nowego dokumentu Studium

Korzyści dla dzielnic wynikające z uchwalenia nowego dokumentu Studium
25.07.201912:21

Kluczowe ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

 • ochrona obecnych i powiększenie terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych:
  korekty zapisów dotyczących funkcji w tekście projektu Studium, utrwalenie lokalizacji obecnych ogrodów m. in. w dzielnicach Kalinowszczyzna, Czechów, Konstantynów, Ponikwoda, Rury, Sławin, Stare Miasto, Węglin Południowy, Węglin Północny, nowe lokalizacje dla ogrodów działkowych: 83 ha w dzielnicy Abramowice, 20 ha przy północnej granicy miasta;
 • nowe tereny pod mieszkalnictwo i usługi także na dotychczasowych terenach inwestycyjnych, wojskowych i rolniczych:
  • dopuszczenie funkcji zabudowy mieszkaniowej w miejsce aktywizacji gospodarczej; rejon ul. Choiny, Związkowej, Łęczyńskiej; wzdłuż ulicy Abramowickiej po zachodniej stronie ulicy oraz przy południowej granicy miasta; na terenie KUL przy Drodze Męczenników Majdanka oraz na Kośminku; w dzielnicy Konstantynów; w rejonie ul. Pliszczyńskiej; w dzielnicy Szerokie (w rejonie ulic: Główna, Zakątek, Urodzajna, Przejrzysta, Promienista); w dzielnicy Zemborzyce – wzdłuż ul. Krężnickiej i Janowskiej, w rejonie Zemborzyc przy granicy miasta, w rejonie Głuska przy południowej granicy miasta
  • dopuszczenie usług w miejsce aktywizacji gospodarczej – rejon ul. Mełgiewskiej, Kasprowicza
  • dopuszczenie usług sportu i rekreacji w miejsce terenów pokolejowych – rejon ul. Rataja;
 • uszczegółowienia przebiegu ESOCH w miejscach obowiązujących lub opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania (mpzp);
 • uszczegółowienie i ochrona terenów zieleni w osiedlach np. wewnątrz struktur mieszkaniowych na Bronowicach, Czechowie Południowym, Czubach, Rurach, Sławinku, Węglinie, Wrotkowie, w rejonie na wschód od Cmentarza Komunalnego na Majdanku i w rejonie ul. Bolesława Chrobrego;
 • nowe parki i ochrona przyrodnicza:
 • Park Nadrzeczny wraz z Parkiem Bronowickim w rejonie Bystrzycy, park dzielnicowy w Głusku, park na Górkach Czechowskich, funkcje rekreacyjne w dolinach Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki, funkcje rekreacyjne w wąwozach pomiędzy dzielnicami Konstantynów a Węglin północny, Wąwóz na Węglinie Południowym, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (przewidziana ustawą o ochronie przyrody forma ochrony prawnej wybranych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego): Dolina Jakubowicka, Dolina Trześniowska, Łysaków, Jakubowice Murowane, Skarpa Jakubowicka, Wąwóz Węglinek, Dolina cieku spod Konopnicy, Górki Czechowskie, Uroczysko Krężnickie; ochrona terenów zieleni wewnątrz osiedli, wzmocnienie ochrony Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wraz z terenem Zalewu Zemborzyckiego i Starego Gaju;
 • reprezentacyjne aleje miejskie (wskazane do starannego kształtowania – wielopiętrowej zieleni, posadzek, oświetlenia itp.): ul. Męczenników Majdanka, Abramowickiej, al. Kraśnickiej, Głęboka, Zana, Bohaterów Monte Cassino, Kazimierza Wielkiego, al. Warszawska, ul. Nałęczowska, Wyszyńskiego, Królewska, Lubartowska, Lipowa, Al. Racławickie, Sowińskiego, Weteranów, Muzyczna, Zygmuntowskie, 1 Maja, Dworcowa;
 • strefy ochrony widoków (obszar wyznaczony na podstawie zakresów ekspozycji dalekiej i bliskiej dla potrzeb ochrony ekspozycji Starego Miasta): w dzielnicy Kośminek, Rury (dolina rzeki Bystrzycy), Stare Miasto, Śródmieście, Bronowice, Hajdów – Zadębie, Kalinowszczyzna, Czechów Południowy, Za Cukrownią;
 • korekty oznaczenia układu drogowego: obniżenie klasy trasy zielonej, korekty przebiegu ulicy ujętej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego wzdłuż granicy administracyjnej miasta z Gminą Głusk;
 • zapewnienie możliwości rozwoju lubelskim uczelniom (Politechnika, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny);
 • usunięcia zapisów dotyczących możliwości lokalizacji grzebowiska – pozostawiono jedynie możliwość lokalizacji cmentarza dla zwierząt, jako wymogu cywilizacyjnego, szczególnie w mieście wielkości Lublina, wskazanego do kształtowania funkcji metropolitalnych, wiodącego miasta Aglomeracji.

Pliki do pobrania