W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Procedura wydawania materiałów

Procedura wydawania materiałów

UWAGA

W związku z wprowadzonym Zarządzeniem nr 45/5/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Lublin w okresie stanu epidemii, informujemy, że wznawiamy przyjmowanie i rozpatrywanie Wniosków o przyznanie i wydanie materiałów promocyjnych. Mając na uwadze powyższe, w trosce o nasze i Państwa bezpieczeństwo, wydawanie materiałów promocyjnych będzie możliwe tylko po uprzednim umówieniu wizyty.

  1. Dysponentem materiałów promocyjnych jest referat ds. marketingu miasta w Kancelarii Prezydenta;
  2. Materiały promocyjne wydawane są bezpłatnie organizatorom projektów mających szczególne znaczenia dla promocji miasta Lublin;
  3. O wydanie materiałów mogą ubiegać się organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, placówki naukowo-oświatowe, jednostki samorządowe i instytucje państwowe, prowadzące działalność na terenie Lublina oraz organizatorzy projektów mających szczególne znaczenia dla promocji Miasta Lublin;
  4. Materiały promocyjne przeznaczone są przede wszystkim na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i promocji miasta bezpośrednio przez Prezydenta Miasta Lublin oraz Urząd Miasta Lublin;
  5. Wnioski dotyczące wydania materiałów promocyjnych z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć w referacie ds. marketingu miasta w Kancelarii Prezydenta nie później niż na 10 dni przed datą planowanego przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wniosek dostępny do pobrania w plikach pdf i odt  poniżej.
  6. Wnioski należy składać osobiście w referacie ds. marketingu miasta w Kancelarii Prezydenta (ul. Rynek 8, I piętro , 20-111 Lublin) lub drogą elektroniczną na adres: ;
  7. Informacje w sprawie wydania materiałów można uzyskać w Kancelarii Prezydenta w referacie ds. marketingu miasta, nr tel. 081 466 19 34;
  8. Referat ds. marketingu miasta określa czy przedstawiony w piśmie o wydanie materiałów cel promocyjny jest zbieżny z celami promocji miasta Lublin i zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania wniosku;
  9. Referat ds. marketingu miasta w zależności od stanu magazynowego zastrzega sobie możliwość wydania mniejszej ilości materiałów promocyjnych niż wskazana w piśmie, jak również mogą być dokonane zmiany dotyczące ich rodzaju;
  10. Materiały promocyjne wydawane są w referacie ds. marketingu miasta w Kancelarii Prezydenta (ul. Rynek 8, I piętro) w każdy piątek, po wcześniejszym umówieniu się na odbiór materiałów z pracownikiem referatu ds. marketingu miasta.

Do pobrania