W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF LPEC przebuduje węzły grupowe w Lublinie

30.05.201808:41

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczyna realizację projektu przebudowy węzłów grupowych na nowoczesne węzły indywidualne. Inwestycja zmniejszy straty energii oraz poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z ciepła systemowego. Wartość projektu wynosi 22 mln zł. Całe przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków unijnych i potrwa do 2021 roku. Umowa w tej sprawie została podpisana 28 maja br. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt „Przebudowa węzłów grupowych na terenie miasta Lublin” obejmuje wymianę 10 istniejących węzłów grupowych na 183 węzły indywidualne w dzielnicach: Czechów (ul. Br. Wieniawskich, Leszetyckiego, Noskowskiego, Radzyńska), Czuby (ul. Sasankowa, Różana), Kalinowszczyzna (ul. Daszyńskiego) i Wrotków (ul. Nałkowskich). Ponadto wybudowane zostanie 11,4 km sieci ciepłowniczej preizolowanej, wyposażonej w system alarmowy sygnalizacji stanów awaryjnych. Nowowybudowana sieć zastąpi stare sieci niskoparametrowe o łącznej długości 13,4 km.

Węzły indywidualne pozwalają na bardziej racjonalne prowadzenie gospodarki ciepłem tzn. wspólnota może samodzielnie podjąć decyzję o np. o terminach włączania ciepła, może wpływać na parametry zaprogramowania poziomu ogrzewania czy skuteczniej planować i przeprowadzić działania termomodernizacyjne.

Projekt zakłada ograniczenie strat ciepła „na przesyle” oraz na węźle. Pozwoli to na zaoszczędzenie rocznie 11.221 GJ ciepła, co jest równoważne z ogrzaniem ok. 450 mieszkań o powierzchni 50 m kw. W skali całego miasta realizacja projektu oznacza zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych, a tym samym poprawę warunków życia mieszkańców Lublina.

Realizacja projektu przyczyni się również do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w węzłach cieplnych, obniżenie awaryjności sieci ciepłowniczej oraz węzłów i obniżenie strat wody w sieci.

Rezultatami bezpośrednimi realizacji Projektu będą:

spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) o 3.147 Mg/rok,

zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 11.221 GJ/rok,

spadek emisji pyłów o 1,4 Mg/rok.

Całkowity koszt realizacji projektu: 27.135.014,72 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 22.033.285,14 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 13.600.000,00 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wszystkie zadania planowane do realizacji w ramach przyznanej dotacji zostały uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lublin.

LPEC S.A. dotychczas zawarła cztery umowy na dofinansowanie inwestycji w rozwój i modernizację lubelskiego systemu ciepłowniczego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na kwotę dotacji 73,7 mln zł. Łączna wartość projektów wynosi 122,7 mln zł. Dofinansowane projekty wpisują się w realizację „Strategii rozwoju LPEC S.A. na lata 2017-2021”

Projekty inwestycyjne LPEC S.A. współfinansowane ze środków UE

  1. Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin, POIiŚ 2014 - 2020

Kwota wydatków kwalifikowanych: 39,4 mln zł

Dofinansowanie projektu z UE: 24,4 mln zł

  1. Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin, POIiŚ 2014 – 2020

Kwota wydatków kwalifikowanych: 61,1 mln zł

Dofinansowanie projektu z UE: 35,6 mln zł

  1. Przebudowa węzłów grupowych na trenie miasta Lublin, POIiŚ 2014 – 2020,

Kwota wydatków kwalifikowanych: 22 mln zł

Dofinansowanie projektu z UE: 13,6 mln zł

  1. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dwóch budynkach biurowo – administracyjnych przy ul. Puławskiej 28 i ul. Ceramicznej 3, RPO 2014 – 2020

Kwota wydatków kwalifikowanych: 214,2 tys. zł

Dofinansowanie projektu z UE: 96,4 tys zł