W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Zmiany w Urzędzie Miasta Lublin

24.12.201809:34

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak będzie nowym Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji. Stanowisko obejmie 1 stycznia 2019 r., tego samego dnia zmieni się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lublin – to podstawowy dokument określający strukturę i zadania poszczególnych departamentów i wydziałów.

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak jest wieloletnią Radną Rady Miasta Lublin, z wykształcenia prawnikiem. Pracę w samorządzie rozpoczęła w 2010 r., od tego czasu angażuje się w rozwój lubelskiego sportu, jako Przewodnicząca Komisji ds. Sportu (do listopada 2018 r.). Aktywnie włącza się w działalność społeczną, m. in. udzielając bezpłatnych porad prawnych.

Wprowadzana struktura Urzędu Miasta Lublin wynika z konieczności dostosowania jej do zmiany przepisów prawa, udoskonalania systemu obsługi mieszkańców i przedsiębiorców, a także usprawniania pracy samorządu. Wzorem innych dużych polskich miast, takich jak m. in. Wrocław, Łódź, Zielona Góra, Białystok, Lublin wprowadza Dyrektorów Departamentów koordynujących pracę wydziałów podlegających Prezydentowi i poszczególnym Zastępcom. Ma to służyć przede wszystkim skoordynowaniu współpracy pomiędzy poszczególnymi wydziałami, a co za tym idzie, jeszcze lepszej efektywności projektów realizowanych na styku poszczególnych komórek i jednostek. Decyzja co do faktycznego obsadzenia stanowiska Dyrektora Departamentu pozostaje w wyłącznej gestii Prezydenta Miasta.

Wydziały związane z realizacją inwestycji i projektów europejskich znajdą się w Departamencie Inwestycji i Rozwoju, w tym Wydział Projektów Nieinwestycyjnych (dotychczas zlokalizowany w innym departamencie). Do tego Departamentu trafi także Biuro Obsługi Inwestorów, które powstanie z podziału Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów. Natomiast powstały Wydział Strategii i Przedsiębiorczości pozostanie w Departamencie Prezydenta. W Departamencie Inwestycji i Rozwoju powstanie Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością, który przejmie wszystkie zadania związane z zarządzaniem ruchem, dotychczas realizowane w Zarządzie Dróg i Mostów. Będzie on także koordynował politykę rowerową i pieszą, dotychczas realizowaną w Biurze Partycypacji Społecznej. Zlikwidowane zostanie Biuro ds. Zagospodarowania Dolin Rzecznych i Wąwozów, a jego zadania przejmie Biuro Rewitalizacji oraz Wydział Planowania. Także w Departamencie Inwestycji i Rozwoju – Biuro Miejskiego Architekta Zieleni otrzyma nowe zadania związane z utrzymaniem zieleni znajdującej się w pasach drogowych, które dotychczas było realizowane w ZDiM. Zadania wynikające z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych przypisane będą Wydziałowi Architektury i Budownictwa oraz Wydziałowi Planowania w zakresie ustalania lokalnych standardów urbanistycznych.

W Departamencie Prezydenta nastąpi zmiana podziału zadań związanych ze współpracą międzynarodową i kontaktami zewnętrznymi, wszelkie zadania będą przypisane do Biura Centrum Współpracy Międzynarodowej. Nowym Rzecznikiem Prezydenta Miasta Lublin zostanie Katarzyna Duma, dotychczas pracownik Biura Prasowego, a wcześniej Rzecznik Prasowy Programów Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin i 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Dotychczasowy Rzecznik Prasowy Beata Krzyżanowska obejmie funkcję Zastępcy Dyrektora Kancelarii Prezydenta i będzie odpowiadała za komunikację społeczną. Kancelaria Prezydenta przejmie z Wydziału Audytu i Kontroli, realizacje spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków mieszkańców, co będzie uzupełnieniem już realizowanej w tej komórce obsługi petycji.

Od stycznia pracę rozpocznie Pełnomocnik Prezydenta ds. Dzielnic, który zajmie się koordynacją rosnącej liczby inwestycji realizowanych w dzielnicach, współpracą z Wydziałem Strategii w tworzeniu Strategii dla Dzielnic oraz wspieraniem bieżącej współpracy Miasta z Radami Dzielnic. Funkcję tę obejmie wieloletni Radny Rady Miasta Lublin Jan Madejek.

Prezydent powołał także Pełnomocnika ds. Programu Jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej, obowiązki te obejmie Michał Karapuda, dyrektor Wydziału Kultury. Pełnomocnikiem ds. Strategii 2030 zostanie Mariusz Sagan, dotychczasowy dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym obejmą także Departament Spraw Społecznych. Dotychczasowe Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zmieni się na Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych, zaś Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej zastąpi Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, który będzie nadzorował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Urząd Pracy. Dotychczasowy Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zmieni nazwę na Wydział Zdrowia i Profilaktyki. Zmiany w tym obszarze mają usprawnić realizację rosnącej liczby projektów skierowanych do mieszkańców miasta.