W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Segregujemy odpady!

12.09.201908:29

Pojemniki na odpady nie bez przyczyny różnią się kolorami – każdy z nich przypisany jest do innej frakcji. Podpowiadamy, jak prawidłowo je segregować i do jakich pojemników je wyrzucać. Do segregowania odpadów zachęcają władze miasta, miejscy Radni oraz dyrektorzy Urzędu Miasta Lublin, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

W całym Lublinie od 1 stycznia br. obowiązują nowe zasady segregacji odpadów. Nowy system segregacji odpadów został wprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Miasto Lublin nie mogło odstąpić od wprowadzenia rozwiązań ministerialnych, ponieważ obligują nas do tego przepisy prawa.

Odpady segregujemy na frakcje:

 • papier – pojemnik/worek niebieski,
 • szkło – pojemnik/worek zielony,
 • tworzywa sztuczne i metale – pojemnik/worek żółty,
 • odpady ulegające biodegradacji – pojemnik brązowy,
 • odpady zmieszane - inny kolor, odmienny od pozostałych

Zwróć uwagę na to, by odpady były czyste, suche, niezatłuszczone oraz jeżeli jest to możliwe  zminimalizuj ich objętość (złóż, zgnieć).

selektywna zbiórka

Kolory i frakcje już znamy, a co można do nich wyrzucić?

 1. Papier i tektura - opakowania z papieru, kartonu, gazety i czasopisma, katalogi i ulotki, zeszyty i książki.
  NIE WYRZUCAMY:
 • zużytych ręczników i chusteczek papierowych (odpady zmieszane)
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią (odpady zmieszane)
 • kartonów po mleku i napojach (metale i tworzywa sztuczne)
 • papieru zatłuszczonego lub bardzo brudnego (odpady zmieszane)
 • worków po nawozach i materiałach budowlanych (odpady zmieszane)
 • tapet, podpasek, pieluch (odpady zmieszane)
 1. Szkło  - opróżnione szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach.
  NIE WYRZUCAMY:
 • stłuczki szklanej (odpady zmieszane)
 • ceramiki, porcelany, kryształów (odpady zmieszane)
 • szkła żaroodpornego (odpady zmieszane)
 • żarówek, świetlówek, reflektorów (elektroodpady)
 • luster (odpady zmieszane)
 • monitorów i lamp telewizyjnych (elektroodpady)
 • szyb okiennych (odpady zmieszane)
 • zniczy z resztkami wosku (odpady zmieszane)
 • pustych, szklanych opakowań po lekach (odpady zmieszane)
 • opakowań po rozpuszczalnikach, olejach (odpady niebezpieczne)
 1. Metale i tworzywa sztuczne - plastikowe butelki i opakowania po napojach i produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe, puszki po napojach i konserwach).
  NIE WYRZUCAMY:
 • butelek i pojemników z zawartością (odpady zmieszane)
 • puszek i pojemników po farbach, lakierach, olejach silnikowych (odpady niebezpieczne)
 • sprzętu elektronicznego i AGD (elektroodpady)
 • zużytych artykułów medycznych, .m.in. strzykawek, plastrów opatrunkowych (odpady zmieszane)
 • zużytych ubrań, butów (odpady zmieszane)
 1. Odpady BIO - odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek. Odpadki takie mogą być wyrzucane w workach foliowych, zostaną oddzielone na instalacji do sortowania odpadów.
  NIE WYRZUCAMY:
 • kości i ości (odpady zmieszane)
 • odchodów zwierząt i zużytych pieluch (odpady zmieszane)
 • ziemi, popiołu (odpady zmieszane)
 • drewna impregnowanego (w PSZOK)
 • płyt wiórowych (w PSZOK)
 • odpadków mięsnych lub zepsutego mięsa (odpady zmieszane)

Wszystkie pozostałe odpady, których nie można zakwalifikować do jednej z tych grup stanowią odpady zmieszane.

Dodatkowo segregujemy takie odpady jak:

 • odpady zielone -  w szczególności trawę, liście, drobne gałęzie, wycięte rośliny (odbierane na zgłoszenie przez firmę realizującą odbiór odpadów lub kompostowane)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe - odpady pochodzące z przebudowy, montażu lub remontu budynków prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości (odbierane na zgłoszenie przez firmę realizującą odbiór odpadów)
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości, w szczególności łóżka, materace, wózki dziecięce, deski, z wyłączeniem odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, choinki, grube gałęzie (odbierane na zgłoszenie przez firmę realizującą odbiór odpadów)
 • elektroodpady - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do oddania w punktach lub zgłaszając na bezpłatny numer 2222 333 00)
 • przeterminowane leki (do wyrzucenia w aptekach na terenach Lublina)
 • przeterminowane chemikalia obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach (do oddania w specjalnych pojemnikach na terenie miasta)
 • zużyte baterie i zużyte akumulatory (do wyrzucenia w punktach w instytucjach publicznych, Urzędzie Miasta lub w sklepach)

WSZYSTKIE ODPADY NIEBEZPIECZNE WYMAGAJĄ ODPOWIEDNIEJ UTYLIZACJI!

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na ul. Głuskiej 6 przyjmuje odpady dostarczone przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Lublina, niezależnie od sektora w jakim jest położona ich nieruchomość. Można tu dostarczyć zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Po co segregujemy odpady?

Najistotniejszym celem gospodarowania odpadami komunalnymi jest dążenie do stopniowego wprowadzenia  gospodarki w obiegu zamkniętym. Wiąże się to  koniecznością postępowania z odpadami według określonej hierarchii. Największy nacisk kładzie się zapobieganie powstawaniu odpadów, dlatego tak ważne jest eko-projektowanie i recykling.

Jednym z kluczowych etapów gospodarowania odpadami komunalnymi  jest ich segregacja "u źródła", czyli przez osoby, które odpady wytwarzają i się ich pozbywają.  Odpady są nieodzownym cywilizacyjnie ubocznym aspektem naszego życia, dlatego tak ważne jest  prawidłowe postępowanie z nimi, polegające m.in na świadomym i rzetelnym ich segregowaniu na określone frakcje już w domach. Zmieniając swoje nawyki, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, większego odzysku surowców, mniejszej ilości odpadów zalegających na składowiskach. Musimy sobie uświadomić, że samodzielnie segregując odpady, a następnie właściwie się ich pozbywając, zmniejszamy ilość odpadów w srodowisku naturalnym. Codzienne, właściwe gospodarowanie odpadami nie powinno się nam kojarzyć z problemem, tylko z dobrze wykonanym zadaniem, które wypełniamy w szczególności dla siebie, swoich dzieci jak i dla naszej społeczności lokalnej.

Recykling to silnie powiązana z ochroną środowiska metoda przetwarzania odpadów, dzięki czemu nie zmniejszamy zasobów naturalnych surowców oraz dbamy o zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem naszej cywilizacji a naturą. Recykling to odzyskanie jak największej ilości materiałów i ponowne ich użycie np. makulatury, puszek, butelek, gruzu. Równie ważnym aspektem segregacji odpadów jest zmniejszenie eksploatacji surowców naturalnych. Nie ma potrzeby wycinania np. drzew, skoro papier może być poddany recyklingowi. W ten sposób obracamy wciąż tymi samymi materiałami, bez konieczności pozyskiwania nowych od podstaw. Jest więc sposobem na ograniczenie zużycia cennych surowców.

Warto pamiętać, że nawet jedna osoba więcej dbająca o zwiększenie udziału w gospodarce ilości surowców wtórnych przyczynia się do ochrony środowiska i dba o czystość i porządek w swoim otoczeniu.