W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Nabór do Zespołu

Formularz zgłoszenia na członka Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży

Otwarty nabór do Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży będzie trwał od 7 do 15 listopada 2019 r. Wyniki Naboru zostaną ogłoszone 22 listopada na posiedzeniu Zespołu.

W ramach Zespołu pracujemy nad zasadami współpracy i komunikacji z mieszkańcami – uczniami, studentami, nauczycielami, rodzicami, Radami Dzielnic, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie działań na rzecz rozwoju polityki młodzieżowej Lublinie. W tym roku będziemy chcieli skupić się na poznaniu zdania i potrzeb naszych najmłodszych mieszkańców i osób pracujących na ich rzecz. Dlatego naszym hasłem jest zdanie:

Powiedz miastu, co może dla Ciebie zrobić!

Dlatego do Zespołu poszukujemy zarówno osób, organizacji i instytucji, które już działają na rzecz dzieci, młodzieży i studentów, jak i tych, którzy mają pomysły, jak poprawić funkcjonowanie tych grup w mieście, ale jeszcze nie znaleźli możliwości i szansy na realizację swoich pomysłów.

W celu zgłoszenia swojej kandydatury proszę o wypełnienie krótkiej ankiety, w której pytamy o doświadczenie, motywację, zainteresowania, pomysły. Każdy punkt jest ważny, ale brak doświadczenia nie stanowi automatycznej dyskwalifikacji - jeśli tylko mają Państwo silną motywację i ciekawe pomysły, wasza kandydatura zostanie bardzo poważnie rozpatrzona.

Jakimi tematami, obszarami, działaniami w ramach Zespołu jest Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y?*

Działaniami na rzecz której grupy wiekowej jest Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y?*

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*

KLAUZULA INFORMACYJNA

Mając na względzie postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku członkostwem z Zespole ds. Dzieci i Młodzieży Lublina oraz w celach związanych z obowiązkami Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania są:
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wymagane przepisami prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. Nieprzekazanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych spowoduje niemożność realizacji obowiązków Administratora w zakresie wynikającym z pełnieniem funkcji członkini/członka Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży Lublina.
 9. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne;
 10. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


* - pola wymagane