W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Podwyżka płac dla nauczycieli – nowy regulamin wynagradzania

05.09.201911:02

Radni Rady Miasta Lublin przegłosowali nowy regulamin wynagradzania nauczycieli. Nowe zasady wynagradzania zostały wprowadzone na podstawie ostatnich zmian ustawowych w Karcie Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Zagwarantowany został wzrost  średniego wynagrodzenia nauczycieli o 9,6% w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 września 2019 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2019 r. Zwiększony do 300 zł został dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli zarówno szkół jak i przedszkoli.

Najistotniejsze zmiany, które wprowadza to:

  1. Doprecyzowanie kryteriów dodatku motywacyjnego,
  2. Ustalenie dodatku za wychowawstwo klasy w szkole oraz dodatku dla nauczyciela, któremu powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym na poziomie 300 zł/miesiąc (dotychczas dodatek ten wynosił 197,94 zł).

Dodatek w wysokości 300 zł dla wychowawcy w szkole gwarantuje ustawa, dodatek dla nauczycieli przedszkoli ustala organ prowadzący. W Lublinie dodatki te będą na jednakowym poziome w obydwu typach placówek.

  1. Zmiany w zakresie dodatków:
  • za prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych zostały określone kwotowo, jako równowartość 8 % wynagrodzenia zasadniczego, obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. (dotychczas była to wartość 6 % wynagrodzenia zasadniczego)
  • za prowadzenie zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program „Międzynarodowej Matury” z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym zostały określone kwotowo, jako równowartość 60 % wynagrodzenia zasadniczego, obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. (dotychczas była to wartość 40 % wynagrodzenia zasadniczego)
  • wszystkie dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy zostały określone kwotowo;
  • kwotowo został określony dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu, za każdego nauczyciela odbywającego staż w wysokości 70,00 zł miesięcznie;
  • kwotowo zostały określone dodatki funkcyjne dla dyrektorów i innych nauczycieli sprawujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.

Wszystkie dodatki funkcyjne i dodatki za warunki pracy będą wyrażone w kwotach, a nie w procentach od przyjętego wskaźnika, przy czym nikt nie otrzyma finalnie mniejszego dodatku niż obliczony według dotychczas obowiązujących wskaźników.

Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy Karta Nauczyciela został uzgodniony z nauczycielskimi związkami zawodowymi.

Skutki podwyżki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wydział Oświaty i Wychowania szacuje do końca roku 2019 na kwotę ok. 14 mln złotych, w tym około 10 mln w szkołach i placówkach objętych częścią oświatowej subwencji ogólnej. Pozostałe 4 mln to skutki podwyżki w przedszkolach, które w całości są finansowane z budżetu miasta.

Ze wstępnych informacji wynika, że miasto Lublin otrzyma zwiększoną kwotę subwencji na pokrycie skutków podwyżki w wysokości 8,6 mln zł. Oznacza to konieczność pokrycia różnicy w wysokości 1,4 mln zł ze środków własnych miasta na podwyżki dla nauczycieli szkół oraz 4 mln zł na podwyżki dla nauczycieli przedszkoli.