W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Młodzi Zdolni z Lublina

10.05.201913:17

Logotypy unijne z flagą i WSEI

 

Gmina Lublin współpracuje przy relizacji projektu

„Młodzi Zdolni z Lublina”

 realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie  

 

Okres realizacji projektu: od: 2018-09-01 do: 2020-06-30

Celem projektu jest rozwój oferty Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez opracowanie programu Wzmocnienia procesu rozpoznawania i realizacji indywidualnych uzdolnień 400 uczniów (180 dziewcząt/220 chłopców) klas IV-VI ze szkół podstawowych w wieku 9-12 lat. realizowany przy współpracy z Gminą Lublin oraz Fundacją Rozwoju WSEI w Lublinie, przyczyniający się do rozwoju kompetencji kluczowych: ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność; innowacyjność; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy do czerwca 2020 roku.

Dofinansowanie projektu: 424 144,50 zł, w tym ze środków europejskich: 368 524,84 zł

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację trzech celów szczegółowych:

 • zidentyfikowanie indywidualnego profilu uzdolnień 400 uczniów Szkół Podstawowych klas IV-VI, w wieku 9-12 lat w oparciu o koncepcję Gardnera
 • podniesienie kompetencji wspierających rozwój uzdolnień, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność; innowacyjność; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy u 80% uczniów objętych działaniami projektu do czerwca 2020 roku.
 • podniesienie kompetencji 80% z pośród 200 (160 kobiet, 40 mężczyzn) rodziców uczniów w zakresie identyfikacji uzdolnień dziecka i wspierania jego rozwoju w oparciu o zasoby i mocne strony. Podniesienie kompetencji rodziców będzie miało znaczenie dla jakości wsparcia udzielanego przez nich dzieciom do czerwca 2020

Cele zostaną osiągnięte poprzez opracowanie i realizację:

 • Programu Wzmocnienia procesu rozpoznawania i realizacji indywidualnych uzdolnień złożonego z 4 bloków tematycznych i 1 utrwalającego nabyte kompetencje w blokach 1-4 dla Uczniów w wieku 9-12 lat, klas 4-6,
 • Zajęć dydaktycznych dla 200 rodziców Wspieram swoje dziecko w rozwoju i odkrywaniu talentów
 • Uruchomienie platformy e-learningowej dedykowanej działania skierowanym do uczniów i rodziców
 • Współpracy z Jednostką Samorządu Terytorialnego Organem prowadzącym (Gminą Lublin) i Fundacją Rozwoju WSEI w Lublinie tj. we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji stanowiących gwarancję trwałości rezultatów.

Efekty realizacji projektu:

Działania realizowane w ramach projektu umożliwią rozwój co najmniej 3 ze wskazanych poniżej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy: umiejętności matematyczno-przyrodnicze; umiejętności posługiwania się językami obcymi; ICT; umiejętność rozumienia (ang. literacy); kreatywność; innowacyjność; przedsiębiorczość; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Wnioskodawca w ramach oferty edukacyjnej zorganizuje zajęcia dla rodziców, służące rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych

Grupa docelowa:

W ramach projektu wsparciem zostali objęci uczniowie następujących szkół:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie;
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie;
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie;
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie;
 • Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie;
 • Szkoła Podstawowa nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie;
 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie.