W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina

03.08.201711:15

logotyp-RPO WL- barwy RP

Projekt „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” realizowany jest w okresie od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin we współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 842 471,01 zł., w tym wartość dofinansowania
to 1 632 252,71 zł i wkład własny niepieniężny Gminy Lublin - 210 218,30 zł.

Projekt realizowany jest w 8 szkołach ponadgimnazjalnych, tj.:

 1. Technikum Transportowo – Komunikacyjne w Zespole Szkół Transportowo –  Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie;
 2. XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. F. Kleeberga w Lublinie;
 3. Technikum Przemysłu Spożywczego w Zespole Szkół Chemicznych
  i Przemysłu Spożywczego im. Gen. F. Kleeberga w Lublinie;
 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 w Zespole Szkół Chemicznych
  i Przemysłu Spożywczego im. Gen. F. Kleeberga w Lublinie;
 5. XXVII Liceum Ogólnokształcącym (XXVII LO) w Zespole Szkół nr 10
  w Lublinie; 
 6. Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie;
 7. XIX Liceum Ogólnokształcące im. M. i J. Kuncewiczów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie;
 8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Lublinie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych
z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego 10i, którym jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

 • organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i realizację różnych form rozwijających uzdolnienia, umożliwiających uczniom podniesienie kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych i języków obcych), właściwych postaw takich jak kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, dla łącznie 873 uczniów/uczennic;
 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji 122 nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów oraz w zakresie korzystania z technologii i sprzętu, poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych;
 • organizację i udzielanie doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla łącznie 198 uczniów/uczennic;
 • tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT. Planowana kwota przeznaczona na doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych przeznaczonych do realizacji zajęć wynosi ok. 780 000,00 zł.

 

 

Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 358 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 359 Warning: fopen(gfx/_logs/error_12_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.xml): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 380 Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 358 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 359 Warning: fopen(gfx/_logs/error_12_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.xml): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 380