W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Już czas na staż

03.11.201511:51

Projekt "Już czas na staż" realizowany był od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Całkowita wartość projektu to kwota 6 121 483,06 zł, w tym wkład własny niepieniężny: 505 189,28 zł (udostępnienie sal na zajęcia) oraz wkład własny pieniężny: 106 959,03 zł.      

Wspólnie z Wydziałem Oświaty i Wychowania projekt realizowało 6 zespołów szkół zawodowych z Lublina:

  • Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie;
  • Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie;
  • Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie;
  • Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie;
  • Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie;
  • Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie.

Głównym celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych 1 096 uczniów z ww. 6 zespołów szkół zawodowych z Lublina poprzez organizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i wzrost umiejętności praktycznych, a także staży i praktyk zwiększających doświadczenie zawodowe uczniów.
W ramach projektu uczniowie odbyli staże i praktyki u pracodawców, uczestniczyli w dodatkowych zajęciach wyrównujących z matematyki dla klas I, dodatkowych zajęciach z matematyki przygotowujących do matury, dodatkowych zajęciach w warsztatach i pracowniach szkolnych a także w dodatkowych zajęciach z języka obcego zawodowego zgodnego z kierunkiem kształcenia.
Ponadto, w ramach projektu, doposażone zostały pracownie i warsztaty szkolne w specjalistyczne oprogramowanie, maszyny i urządzenia, tworzące w warsztatach i zawodowych pracowniach szkolnych warunki pracy analogiczne jak w rzeczywistym środowisku pracy. Szkoły otrzymały również niezbędne do prowadzenia zajęć pomoce dydaktyczne. Wartość sprzętu zakupionego do pracowni i warsztatów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych wynosi ponad  2 000 000,00 zł.  

Dzięki umiejętnościom i wiedzy zdobytej podczas staży oraz w trakcie dodatkowych zajęć, uczniowie szkół, które wzięły udział w projekcie, są bardziej atrakcyjni na rynku pracy, co stanowi korzyść zarówno dla nich, jak i dla przyszłych pracodawców.
W projekcie wzięło udział 1 434 uczniów.