W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Maluchy z Felina

21.05.201810:27

logotyp-RPO WL- barwy RP

Projekt pt. „Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3 - 4 letnich” realizowany był od 1 lipca 2016 r do 31 sierpnia 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

Całkowita wartość projektu to kwota  1 206 453,60 zł, wkład własny Gminy Lublin wynosi  180 968,04 zł.
Głównymi zadaniami w projekcie były: utworzenie 100 nowych miejsc dla dzieci 3-4 letnich oraz organizacja  zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 84 w Lublinie.

W ramach realizacji zadania 1 zostały utworzone dodatkowe 4 oddziały przedszkolne w nowej lokalizacji przedszkola, przy ul. Zygmunta Augusta 28, dla 100 dzieci w wieku 3-4 lata. Zatrudniono ponadto 7 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz 2 pomoce nauczyciela, 4 woźne, 1 pomoc administracyjną i 1 robotnika gospodarczego.

Realizacja projektu obejmowała także dodatkowe wyposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych i realizacji zajęć m.in.: meble do sal przedszkolnych, szatni, pomieszczeń socjalnych i biurowych, sprzęt i wyposażenie jadalni, zabawki i pomoce dydaktyczne, leżaki i zestawy pościeli oraz dywany, pomoce do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu  oraz sprzęt IT i RTV.

W ramach realizacji zadania 2 przeprowadzono zajęcia specjalistyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy oraz zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci. Do realizacji zajęć zostali zatrudnieni: logopeda, nauczyciele gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, rytmiki, tańca raz  nauczyciel zajęć kinezjologia edukacyjna Paula E. Dennisona.  

W zajęciach logopedycznych wzięło udział 60 osób z 4 nowo utworzonych oddziałów dla  dzieci 3-4 letnich , w pozostałych zajęciach dodatkowych brały udział wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 84 w Lublinie, tj. 272 osoby.

Na potrzeby realizacji zajęć dodatkowych zakupiono m.in. pomoce logopedyczne i  radioodtwarzacz a także wyposażenie do realizacji gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (ławeczki gimnastyczne, płotki, wstęgi gimnastyczne, woreczki sportowe, materace składane i inne). Do realizacji zajęć z rytmiki zakupiono keyboard.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.