W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą

03.11.201509:25

Projekt „MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą” realizowany był od 4 sierpnia 2010 r. do 29 lutego 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Całkowita wartość projektu to kwota 425 506,00 zł, w tym wkład własny Gminy Lublin w wysokości 52 186,32 zł.

Wspólnie z Gminą Lublin projekt realizowały 2 zespoły szkół zawodowych:

  • Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie;
  • Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie.

Projekt wdrażany był we współpracy z Lubelskim Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej.

Celem głównym projektu było zwiększenie zdolności uczniów Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie oraz Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej.

W ramach projektu został opracowany od podstaw, przez zespół specjalistów, program zajęć dodatkowych „Moja firma”, w ramach którego powstało 15 scenariuszy zajęć oraz 15 kursów e-learningowych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Powstała również platforma e-learningowa, z której dostępne były opracowane kursy e-learningowe. Wartością dodaną projektu było powstanie strony internetowej projektu.
Program „Moja firma” został wdrożony w 2 zespołach szkół podczas warsztatów z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczniowie dodatkowo uczestniczyli w spotkaniach w Lubelskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej, gdzie zapoznali się z doświadczeniami osób na co dzień zakładających i prowadzących działalność gospodarczą. Powyższe działania przyczyniły się do wzrostu kompetencji kluczowych z przedsiębiorczości u uczniów objętych wsparciem w ramach projektu, a także do wzrostu ich motywacji do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Efektem realizacji tej formy wparcia było powstanie 90 biznesplanów opracowanych przez uczniów pod nadzorem nauczycieli przedsiębiorczości.
Dodatkowo w szkołach prowadzone były indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. W wyniku tej formy wsparcia powstało 150 Indywidualnych Planów Działania uczniów.
Zakładane rezultaty w projekcie osiągnęło 240 uczniów.

Po zakończeniu realizacji projektu program zajęć dodatkowych „Moja firma” został udostępniony wszystkim szkołom ponadgimnazjalnym w Lublinie, w celu urozmaicenia oferty edukacyjnej w szkołach.

Zajęcia z przedsiębiorczości oraz platforma e-learningowa projektu