W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Po wiedzę do CERN – wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin
03.11.201511:40

Projekt „Po wiedzę do CERN – wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin” wdrażany był w partnerstwie z Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN) w Szwajcarii, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe.

Projekt realizowany był w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Całkowita wartość projektu to 80 130,75 zł, dofinansowanie wynosiło 100%.

Celem głównym projektu było zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wzrost mobilności zagranicznej do 31.12.2014 r. 10 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z placówek oświatowych poległych Gminie Lublin poprzez udział w wizycie studyjnej w CERN, a następnie upowszechnienie tej wiedzy.

Cele szczegółowe:

  • wzrost wiedzy specjalistycznej i umiejętności 10 nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych poprzez udział w wizycie studyjnej w CERN;
  • wzrost kompetencji językowych 10 nauczycieli w zakresie kultury, obyczajowości, życia codziennego oraz słownictwa specjalistycznego;
  • wzrost wiedzy merytorycznej 100 nauczycieli w zakresie najnowszych osiągnięć nauk przyrodniczych oraz nowatorskich metod nauczania tych przedmiotów poprzez upowszechnienie rezultatów wizyt.

    
W ramach projektu zostało zorganizowane dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych przygotowanie językowe, dzięki któremu podnieśli oni swój poziom wiedzy w kwestii specjalistycznego słownictwa, kultury, obyczajowości i życia codziennego kraju Partnera w projekcie tj. Szwajcarii. Następnie nauczyciele objęci wsparciem w ramach projektu wzięli udział w wizycie studyjnej w CERN, gdzie zapoznali się z najnowszymi osiągnięciami nauk przyrodniczych oraz nowatorskimi metodami nauczania, a także podnieśli swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu. Każdy uczestnik wizyty studyjnej otrzymał dokument Europass – Mobilność, który jest powszechnie uznawanym w Europie dokumentem potwierdzającym zakres zdobytej wiedzy i umiejętności podczas wizyty w innym kraju europejskim. Uzyskana przez nauczycieli wiedza z zakresu nauk przyrodniczych została przekazana ponad 100 innym nauczycielom z placówek oświatowych podległych Gminie Lublin, którzy nie brali udziału w projekcie, podczas zorganizowanego przez Lidera projektu cyklu spotkań.