W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Swoją karierę zaczynam w gimnazjum

Swoją karierę zaczynam w gimnazjum
15.04.201514:33

logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-201

Projekt "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum" realizowany był w okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 lipca 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Całkowita wartość projektu to kwota 350 575,00 zł, wysokość dofinansowania wynosiła 100%.

Celem głównym projektu było zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjów z Lublina poprzez efektywne doradztwo zawodowe.

Projekt realizowany był przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin we współpracy z 5 gimnazjami:

  • Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie,
  • Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie,
  • Gimnazjum nr 9 im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego w Lublinie,
  • Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie,
  • Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie.

W ramach projektu prowadzone były następujące działania:

  • Prowadzenie Szkolnych Ośrodków Kariery w ramach, których uczniowie gimnazjów opracowali wraz z doradcami zawodowymi indywidualne plany kariery edukacyjno-zawodowej,
  • Opracowanie i publikacja informatora dla gimnazjalistów o możliwościach dalszej nauki w szkolnictwie zawodowym oraz szansach jakie stwarza ukończenie danej szkoły, z informacją o praktykach zawodowych i sytuacji lokalnego rynku pracy. Informator w formie drukowanej otrzymał każdy uczestnik projektu. Ponadto informator w wersji PDF został zamieszczony na stronach www gimnazjów i w tej formie jest udostępniony.

Zakładane rezultaty w projekcie osiągnęło 448 uczniów. W wyniku udziału w doradztwie zawodowym powstało 448 Indywidualnych Planów Działania.