W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF SzOK przez cały rok

03.11.201509:56

Projekt "SzOK przez cały rok" realizowany był w okresie od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.  

Całkowita wartość projektu wynosiła 258 101,00 zł, z czego - 31 225,00 zł stanowił wkład własny niepieniężny (koszt udostępnienia sal na zajęcia pozalekcyjne).

Celem głównym projektu było zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych 300 uczniów z 3 gimnazjów z Lublina poprzez efektywne doradztwo zawodowe i psychologiczne.

Cele szczegółowe projektu:

  • zwiększenie umiejętności planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez uczestnictwo 300 uczniów z 3 gimnazjów z Lublina w indywidualnych i grupowych zajęciach z doradztwa zawodowego,
  • zwiększenie umiejętności skutecznego uczenia się poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego dla 300 uczniów.

Wspólnie z Gminą Lublin, projekt realizowały 3 szkoły gimnazjalne:

  • Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie,
  • Gimnazjum nr 10 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie,
  • Gimnazjum nr 24 przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  • Organizacja Szkolnych Ośrodków Kariery

Uczniowie zostali objęci doradztwem zawodowym grupowym i indywidualnym realizowanym w ramach godzin pozalekcyjnych.
Doradztwo indywidualne realizowane było w wymiarze 2 godz. zegarowych/1 os. i prowadzone było pod kątem opracowania dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania. Łącznie przeprowadzono 600 h doradztwa zawodowego indywidualnego.
Doradztwo grupowe w Gimnazjum nr 10 realizowane było w 10 grupach w wymiarze 28 godzin zegarowych na grupę;  doradztwo grupowe w Gimnazjum nr 24 realizowano  w 6 grupach w wymiarze 28 godzin zegarowych na  grupę; natomiast w Gimnazjum nr 5 zajęcia grupowe realizowano w 5 grupach w wymiarze 15 godzin zegarowych na grupę. Łącznie w 3 gimnazjach przeprowadzonych zostało 523 h zajęć doradztwa zawodowego grupowego.

  • Młody Einstein – warsztaty psychologiczne

Wszyscy uczestnicy projektu brali udział w 3 modułach warsztatów z zakresu: skutecznego uczenia się, szybkiego zapamiętywania i logicznego myślenia. Każdy moduł trwał 2 godziny zegarowe. Łącznie w ramach projektu przeprowadzonych zostało 126 godzin zajęć grupowych warsztatów psychologicznych.

Udział w projekcie umożliwił 300 uczniom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z aktywnym i świadomym planowaniem własnego rozwoju edukacyjno - zawodowego oraz rozwinięcie umiejętności skutecznego uczenia się, szybkiego zapamiętywania i logicznego myślenia.

Realizacja zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery oraz uroczystość podsumowania projektu i rozdania certyfikatów uczestnikom projektu w Gimnazjum nr 5 w Lublinie