W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
„POWER OF NEET”
23.06.201711:27

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR realizuje projekt "POWER OF NEET". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie powinny spełniać łącznie poniższe warunki:

 • są osobami niepełnosprawnymi (stopień lekki lub umiarkowany); 
 • pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy – mają określony III. profil pomocy, dla osób niezarejestrowanych w urzędach pracy – brak dodatkowych wymagań); 
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym; 
 • zamieszkują na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC);
 • są zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu, odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy. 

W ramach projektu Ośrodek oferuje: 
poradnictwo zawodowe (2 x 3 godz. zeg./osobę);
szkolenia zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem m.in.:

 • Kucharz z egzaminem czeladniczym,
 • Opiekun osób starszych i chorych, 
 • Kadry i płace, 
 • Pracownik administracyjno-biurowy,
 • Obsługa komputera;

pośrednictwo pracy;
3-miesięczne płatne staże zawodowe z możliwością zatrudnienia.

PONADTO Organizator zapewnia: 

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 8,59 zł/godzinę szkolenia*; 
 • stypendium stażowe w wysokości 1281,16 zł/miesiąc*; 
 • zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi) 
 • materiały szkoleniowe (skrypty); 
 • catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych; 
 • ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu. 
 • badania lekarskie na czas szkolenia i stażu
 • odzież ochronną

          *koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego 
  
Zgłoszenia można składać  w biurze  projektu (Lublin, ul. Narutowicza 62,  20-013 Lublin), codziennie w godz. 8-16 lub przesłać pocztą na adres biura m.czapla@kursor.edu.pl 
  
Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej http://www.kursor.edu.pl i pod numerami telefonów 81 442 08 09, 516 025 763.