W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Społeczność romska

Projekty na rzecz społeczności romskiej realizowane w 2018 roku

Integracyjny wyjazd na wycieczkę do miejsc pamięci pomordowanych Romów

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin w okresie od 22 czerwca do 31 października 2018 r. realizuje projekt pt. „Integracyjny wyjazd na wycieczkę do miejsc pamięci pomordowanych Romów" dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach modułu edukacyjnego rządowego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Celem projektu jest integracja i edukacja historyczna oraz kulturowa poprzez organizację wyjazdu połączonego z odwiedzeniem miejsc ważnych historycznie dla społeczności romskiej. Integracja społeczności romskiej jest bardzo ważnym elementem rozwijania kultury i dziedzictwa historycznego tej mniejszości. Poprzez wspólne wyjazdy do miejsc pamięci Romów wszystkie pokolenia lubelskiej społeczności romskiej będą miały możliwość zapoznania się z historią, kulturą Romów oraz kraju, w którym mieszkają. W wyjeździe rodzinnym będą uczestniczyć dzieci romskie oraz ich rodziny. Wyjazd ma na celu także pogłębienie wiedzy o miejscach historycznie i kulturowo ważnych dla społeczności romskiej.

Integracja społeczności romskiej ze społecznością polską, ukraińską i żydowską – działania edukacyjne

Od 1 września do 31 grudnia 2018 r. Wydział Kultury UM Lublin realizuje projekt pt. „Integracja społeczności romskiej ze społecznością polską, ukraińską i żydowską – działania edukacyjne” dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Projekt ma charakter edukacyjno-kulturalny. Jego celem jest wzrost integracji społeczności romskiej z nieromską w Lublinie oraz zwiększenie edukacji obywatelskiej i kulturowej uczniów poprzez przedstawienie czterech kultur w trakcie spotkania integracyjnego o charakterze edukacyjno-kulturalnym, które odbędzie się w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży, nauczycieli, a także rodziców pochodzenia romskiego oraz polskiego, ukraińskiego i żydowskiego, którzy wezmą udział w ww. spotkaniu. Będą to dzieci uczęszczające do szkół z terenu Lublina, podległych Gminie Lublin. Na przestrzeni września-października 2018 r. animator posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć z uczniami i doświadczenie w prowadzeniu zajęć z edukacji międzykulturowej we współpracy z przedstawicielami mniejszości uczestniczącymi w projekcie i nauczycielami przeprowadzi warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej na temat kultury, tradycji i zwyczajów charakterystycznych dla społeczności romskiej, polskiej, ukraińskiej i żydowskiej oraz przygotuje uczniów, którzy zaprezentują poszczególne kultury podczas spotkania integracyjnego. Integracyjne spotkanie edukacyjno-kulturalne społeczności romskiej ze społecznością polską, ukraińską i żydowską będzie wydarzeniem zwieńczającym działania projektowe. Uczniowie uczestniczący w warsztatach przedstawią prezentacje multimedialne na temat czterech kultur przygotowane pod opieką animatora. Po przedstawieniu każdej kultury artysta lub zespół zaprezentuje na żywo muzykę, która wykorzystuje motywy muzyczne wywodzące się z tradycji romskich, polskich, żydowskich i ukraińskich. Na zakończenie spotkania uczestnicy będą mieli okazję spróbować dań kuchni romskiej, polskiej, żydowskiej i ukraińskiej.