W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Kalendarz Konkursów 2019

Przedstawiamy Kalendarz Konkursów dla organizacji pozarządowych na rok 2019. W przypadku pojawienia się nowych Konkursów Kalendarz zostanie zaktualizowany.

 

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za konkurs

Tytuł konkursu

Uwagi

Styczeń

 

Wydział Zdrowia i Profilaktyki

Konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

 

 

Wydział Ochrony Środowiska

Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców w sprawach dotyczących ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami komunalnymi, w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Ogłoszenie styczeń/luty 2019

 

Wydział Ochrony Środowiska

Organizacja działań promujących gospodarkę obiegu zamkniętego, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych oraz przedłużenia życia produktów.

Ogłoszenie styczeń/luty 2019

 

Wydział Ochrony Środowiska

Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta w sprawach dotyczących właściwego postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie Miasta Lublin.

Ogłoszenie styczeń/luty 2019

 

Wydział Ochrony Środowiska

Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta w sprawach dotyczących ochrony zwierząt, zapewnienia prawidłowego dobrostanu zwierząt domowych oraz zapobiegania bezdomności.

Ogłoszenie styczeń/luty 2019

 

Wydział Kultury

Kultura dla wszystkich

Ogłoszenie styczeń/luty 2019

 

Biuro Partycypacji Społecznej

Wkład własny

Ogłoszenie w każdym miesiącu, do wyczerpania środków

 

Biuro Partycypacji Społecznej

Konkurs na realizację zadania: upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji:  podejmowanie działań promujących dialog międzykulturowy;

 

Luty

 

Biuro Partycypacji Społecznej

Konkurs na realizację zadania: upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji:

promowanie partycypacyjnego modelu zarządzania Miastem. Zakres szczegółowy: wsparcie procesu uczestnictwa mieszkańców w Budżecie Obywatelskim Miasta Lublin;

 

 

Biuro Partycypacji Społecznej

Konkurs na realizację zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: realizacja zadań w wyniku Zielonego Budżetu wymagających konsultacji społecznych;

 

 

Biuro Partycypacji Społecznej

Konkurs na realizację zadania upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji:

promowanie partycypacyjnego modelu zarządzania Miastem

 

 

Wydział ds Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2016-2020”

Konkurs obejmuje 6 zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Sekcja ds. realizacji projektów 

i pomocy cudzoziemcom MOPR

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu Sami dla siebie

Ogłoszenie luty/marzec 2019

 

Sekcja ds. realizacji projektów

i pomocy cudzoziemcom MOPR

Organizacja i przeprowadzenie staży zawodowych w ramach projektu Sami dla siebie

Ogłoszenie luty/marzec 2019

Marzec

 

Wydział Sportu i Turystyki

Lato w mieście 2019

Ogłoszenie marzec/kwiecień 2019

 

Wydział Kultury

Miasto Kultury 2019

Ogłoszenie marzec/kwiecień 2019

 

 

 

 

Kwiecień

 

Wydział Sportu i Turystyki

Prowadzenie zajęć sportowych w ramach klas profilowanych w roku szkolnym 2019/2020 – I półrocze.

Ogłoszenie kwiecień/maj 2019

 

Wydział Sportu i Turystyki

Realizacja programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w trzech najwyższych klasach rozgrywkowych w sezonie rozgrywkowym 2019/2020.

Ogłoszenie kwiecień/maj 2019

 

Wydział Sportu i Turystyki

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych I półrocze rok szkolny 2019/2020.

Ogłoszenie kwiecień/maj 2019

 

Wydział Sportu i Turystyki

Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2019/2020.

Ogłoszenie kwiecień/maj 2019

 

Wydział Sportu i Turystyki

Organizacja imprez sportowych w mieście.

Ogłoszenie kwiecień/maj 2019

 

Wydział Kultury

Tworzenie kolekcji sztuki współczesne

Ogłoszenie kwiecień/maj 2019

Maj

 

 

 

 

Czerwiec

 

Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016 – 2020 na zadania:

 

1. Podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów

 

2. Realizacja przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promujących twórczość artystyczną osób starszych

 

 

Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych

"Organizacja kampanii informacyjnej dla osób niepełnosprawnych"  - II półrocze

Ogłoszenie druga połowa roku 

Lipiec

 

Wydział Ochrony Środowiska

Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną uczniów lubelskich szkół w sprawach dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

  Dział ds. realizacji projektów i pomocy cudzoziemcom Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu "Sami dla siebie" Ogłoszenie lipiec 2019

Sierpień

 

Dział ds. osób niepełnosprawnych MOPR

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe.

Ogłoszenie sierpień/wrzesień 2019

Konkurs obejmuje wybrane w danym roku zadania publiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Wrzesień

 

 

 

 

Październik

 

Wydział Organizacji Urzędu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Listopad

 

Wydział Sportu i Turystyki

Prowadzenie zajęć sportowych w ramach klas profilowanych w roku szkolnym 2019/2020 – II półrocze.

Ogłoszenie listopad/grudzień 2019

 

Wydział Sportu i Turystyki

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych II półrocze.

Ogłoszenie listopad/grudzień 2019

 

Wydział Sportu i Turystyki

Program MISTRZ - realizacja szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach objętych programem Igrzysk Olimpijskich.

Ogłoszenie listopad/grudzień 2019

 

Wydział Sportu i Turystyki

Organizacja imprez sportowych w mieście.

Ogłoszenie listopad/grudzień 2019

 

Wydział Sportu i Turystyki

Realizacja programów szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie listopad/grudzień 2019

 

Wydział Sportu i Turystyki

Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych.

Ogłoszenie listopad/grudzień 2019

 

Wydział Sportu i Turystyki

Realizacja programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w sportach indywidualnych oraz w zespołowych grach sportowych, dla których rok kalendarzowy stanowi sezon rozgrywkowy.

Ogłoszenie listopad/grudzień 2019

 

Wydział Sportu i Turystyki

Realizacja programów szkolenia sportowego w ramach akademickiego centrum szkolenia sportowego.

Ogłoszenie listopad/grudzień 2019

 

Wydział Kultury

Miasto Kultury 2019

 

 

Wydział Kultury

Miasto Kultury 2019 - 2021

 

 

Wydział Kultury

Miasto Kultury: Obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych w 2019 roku

 

 

Wydział Kultury

Dzielnice Kultury

 

 

Wydział Kultury

Unia Lubelska: kultura - pamięć - dialog

 

 

Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia MOPR

Otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie”.

 

Grudzień