W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Kalendarz Konkursów 2020

Kalendarz konkursów dla organizacji pozarządowych 2020

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za konkurs Tytuł konkursu Uwagi
Styczeń
Wydział Zdrowia i Profilaktyki Realizacja w 2020 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym  
Wydział Sportu Prowadzenie Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych  
Wydział Sportu Organizacja Głównych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu  
Luty
Biuro Partycypacji Społecznej          Konkurs na wkłady własne                    Dokumenty można składać do 15tego każdego miesiąca do wyczerpania środków.
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej ze środków Miasta Lublin w ramach „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin”  
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Otwarty konkurs ofert na realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin”  
Wydział Kultury: Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Kultura dla wszystkich  
Wydział Kultury: Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej Luty/marzec

Wydział Ochrony Środowiska

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt. Zadanie: Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta w sprawach dotyczących zapewnienia prawidłowego dobrostanu zwierząt domowych oraz zapobiegania ich bezdomności.  
Marzec
Wydział Sportu Lato w mieście Marzec/kwiecień
Kwiecień
Wydział Sportu Organizacja imprez sportowych w mieście II półrocze 2020 Kwiecień/maj
Wydział Sportu Wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/rekreacyjno-sportowych/meczów/zawodów poprzez wykorzystanie miejskiej infrastruktury sportowo-technicznej – II półrocze Kwiecień/maj
Wydział Sportu Realizacja programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów oraz udział w rozgrywkach ligowych w sezonie rozgrywkowym 2020/2021 Kwiecień/maj
Wydział Sportu Organizacja współzawodnictwa sportu szkolnego i/lub akademickiego Kwiecień/maj
Wydział Sportu Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2020/2021 Kwiecień/maj
Wydział Sportu Prowadzenie zajęć sportowych w ramach klas profilowanych w roku szkolnym 2020/2021 Kwiecień/maj
Maj
Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016 – 2020, stanowiącego załącznik do uchwały nr 328/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r., służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku zamieszkujących na terenie Miasta Lublin Przewidziane są 3 zadania

MOPR: Dział ds. osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez fundacje
i organizacje pozarządowe
Maj/czerwiec 2020 r. Konkurs obejmuje wybrane
w danym roku zadania publiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
Sierpień
MOPR: Sekcja ds. realizacji projektów
i pomocy cudzoziemcom

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych nocnych dla uczestników projektu "Bank usług środowiskowych" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 29.06.2018r. nr umowy 97/RPLU.11.02.00-06-0016/18-00

 
Październik
Wydział Organizacji Urzędu Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

   
Listopad
Wydział Kultury: Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Dzielnice kultury  
MOPR: Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

Otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 25 miejsc”

 
Otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie dziennego ośrodka dla bezdomnych”  

Otwarty konkurs na „Prowadzenie schroniska
z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn – 24 miejsca”

 
MOPR: Dział ds. pomocy środowiskowej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Lublin w miejscu zamieszkiwania w latach 2021-2023

 
Grudzień
Wydział kultury: Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasto kultury Listopad/grudzień