W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF 19 a - Fundacja Sztukmistrze

20.05.201615:00

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 17 maja 2016 r. podmiot działający pod nazwą Fundacja „Sztukmistrze” przy ul. Królowej Jadwigi 19/56 w Lublinie, złożył wniosek o sfinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Złożone dokumenty spełniają wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w terminie 28 – 31 maja 2016 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 8.575,35 zł.
Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w bieżącym roku dotacji przekraczającej 20.000 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Wydziału Sportu i Turystyki nie udzielono w roku 2016 w trybie art. 19 a dotacji wyższych niż 20% budżetu Wydziału Sportu i Turystyki przewidzianego na dotacje.
Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu i promowaniu podczas wydarzenia Lublin Sportival 2016 – edycja letnia w dniu 28 maja 2016 roku strefy Parkour oraz Freerun wśród mieszkańców i turystów. Oferent będzie również promować Lublin jako miejsce sprzyjające rozwojowi sportów extremalnych. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin, w myśl art. 19a ust. 3, wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie do dnia 27 maja 2016 roku do godz. 13.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres sport@lublin.eu
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego z Fundacją „Sztukmistrze” w Lublinie.
Urząd Miasta Lublin Wydział Sportu i Turystyki, ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, tel. 81 466 38 00, sport@lublin.eu

Pliki do pobrania

Oferta Fundacja Sztukmistrze.pdf
Oferta Fundacja Sztukmistrze