W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF 19 a - Lubelski Klub Karate Tradycyjnego

13.05.201614:28

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 6 maja 2016 r. podmiot działający pod nazwą Lubelski Klub Karate Tradycyjnego w Lublinie złożył wniosek o finansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożone dokumenty spełniają wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 19 maja 2016 roku do 30 czerwca 2016 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 6.000 zł.

Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w bieżącym roku dotacji przekraczającej 20.000 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Wydziału Sportu i Turystyki nie udzielono w roku 2016 w trybie art. 19 a dotacji wyższych niż 20% budżetu Wydziału Sportu i Turystyki przewidzianego na dotacje.

Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym jest jednym z najważniejszym i największym w roku ogólnopolskim turniejem dla zawodniczek i zawodników w wieku 13 lat i młodszym, który co roku na starcie gromadzi ok. 1000 dzieci oraz osób im towarzyszących w tym znacząca grupa dzieci z Lublina. Zawody będą rozgrywane 4 i 5 czerwca br., dlatego organizatorzy w czasie trwania turnieju przewidzieli liczne atrakcje dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”. Turniej, który zostanie rozegrany na obiektach sportowych naszego miasta będzie bardzo widowiskowym i interesującym wydarzeniem dla mieszkańców Lublina dzięki czemu zadanie ma charakter lokalny.

Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 19 maja 2016 r. do godziny 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres


Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego z podmiotem Lubelskim Klubem Karate Tradycyjnego w Lublinie

Pliki do pobrania

LKKT oferta.pdf
LKKT oferta