W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF 19 a - oferta Fundacji Absolwentów UMCS

01.12.201507:59

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 30 listopada 2015 r. podmiot działający pod nazwą Fundacja Absolwentów UMCS w Lublinie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożone dokumenty spełniają wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 8-31 grudnia 2015 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 9 500 zł.

Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Wydziału Sportu i Turystyki nie udzielono w roku 2015 w trybie art. 19 a dotacji wyższych niż 20% budżetu Wydziału Sportu i Turystyki przewidzianego na dotacje.

Celem realizacji zadania publicznego „Wolontariat na start!” jest krzewienie pozytywnych postaw w sporcie poprzez wsparcie rozwoju wolontariatu sportowego na terenie miasta Lublin ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych. Adresatami zadania będą uczniowie lubelskich szkół średnich oraz gimnazjów – w aspekcie promowania wśród nich wolontariatu w sporcie i włączania ich w działalność klubów sportowych oraz realizację projektów na poziomie lokalnym, a przez to krzewienie pozytywnych postaw oraz rozwój kompetencji. Na realizacji zadania publicznego skorzystają przede wszystkim lubelskie kluby sportowe – w zakresie pozyskiwania przyszłych wolontariuszy w związku z organizacją wysokiej jakości imprez sportowych w naszym mieście.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 7 grudnia 2015 r., do godziny 14.00, można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres sport@lublin.eu

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Fundacją Absolwentów UMCS.

Urząd Miasta Lublin Wydział Sportu i Turystyki, ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, tel. 81 466 38 00, sport@lublin.eu