W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF 19 a - oferta Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie

18.02.201613:13

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 16 lutego 2016 r. podmiot działający pod nazwą Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożone dokumenty spełniają wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 26 lutego do 30 marca 2016 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 5.125 zł.

Zachowane są również warunki określone w art. 19 a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000 zł przyznawanych w tym trybie, a także art. 19 a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Wydziału Sportu i Turystyki nie udzielono w roku 2016 w trybie art. 19 a dotacji wyższych niż 20% budżetu Wydziału Sportu i Turystyki przewidzianego na dotacje.

Zadanie ma charakter lokalny. Skierowane jest do osób w wieku starszym, mieszkańców naszego miasta. Ogólnopolska Zimowa Senioriada jest wielkim świętem aktywności sportowej osób starszych, każdego roku skupia coraz większą liczbę osób startujących. Reprezentację Lublina stanowić będą, aktywnie sportowo, osoby w wieku 50+, 60+ i 70+, członkowie lubelskich klubów i organizacji senioralnych. By uczestniczyć w zmaganiach sportowych w gronie rówieśników z całej Polski nasi seniorzy przygotowują się przez cały rok. Dla zachowania kondycji i podniesienia swojej sprawności fizycznej uprawiają różne formy aktywności sportowej: ćwiczenia gimnastyczne, jogę , pływanie, nordic walking, jazdę na rowerze, biegi itp. W tegorocznej Senioriadzie wystartuje 19 zawodniczek i zawodników w 8 dyscyplinach sportowych. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 25 lutego 2016 r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres sport@lublin.eu
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Towarzystwem Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie.
Urząd Miasta Lublin Wydział Sportu i Turystyki, ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, tel. 81 466 38 00,

Pliki do pobrania

Oferta art 19 a Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie.pdf
Oferta art 19 a Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie