W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF 19 a - Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie

09.05.201614:01

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 5 maja 2016 r. podmiot działający pod nazwą Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie złożył wniosek o finansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożone dokumenty spełniają wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 16 maja 2016 roku do 15 czerwca 2016 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 2.800 zł.

Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w bieżącym roku dotacji przekraczającej 20.000 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Wydziału Sportu i Turystyki nie udzielono w roku 2016 w trybie art. 19 a dotacji wyższych niż 20% budżetu Wydziału Sportu i Turystyki przewidzianego na dotacje.

Zadanie ma charakter lokalny. Skierowane jest do osób starszych, mieszkańców naszego miasta. Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci wiek na start” jest wielkim świętem aktywności sportowej osób starszych z całej Polski. Reprezentację Lublina stanowić będą, aktywnie sportowo, osoby w wieku 50+, 60+ i 70+, członkowie lubelskich klubów i organizacji senioralnych. By uczestniczyć w zmaganiach sportowych w gronie rówieśników z terenu Polski nasi seniorzy przygotowują się przez cały rok. Dla zachowania kondycji i podniesienia swojej sprawności fizycznej uprawiają różne formy aktywności sportowej: ćwiczenia gimnastyczne, jogę , pływanie, nordic walking, jazdę na rowerze, biegi, tenis stołowy, taniec itp. W tegorocznej VIII Olimpiadzie wystartuje 27 zawodniczek i zawodników w dyscyplinach sportowych, ponadto do udziału w imprezie została zaproszona lubelska grupa taneczna FLOW z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 13 maja 2016 r. do godziny 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres


Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego z podmiotem Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie.

Pliki do pobrania

Towarzystwo Wolnej Wrzechnicy Polskiej.pdf
Towarzystwo Wolnej Wrzechnicy Polskiej