W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Czekamy na Państwa opinie w sprawie oferty Fundacji M-ART i Fundacji Wspierania Rozwoju Osobistego "STUDEO"

14.04.201610:39

Zachęcamy do zapoznania się ze wspólną ofertą, jaką złożyły Prezydentowi Miasta Lublin Fundacja M-ART i Fundacja Wspierania Rozwoju Osobistego "STUDEO" w trybie tzw. "małych grantów".

Projekt spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 j.t..) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadania mają charakter lokalny, ich realizacja przewidziana jest na terenie Lublina oraz dotyczy jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać ich realizację za celową. Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 21.04.2016 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonych ofert. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2 lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. (81 466 37 00)
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Prezydent Miasta Lublin niezwłocznie zawrze umowy z oferentami.

Treść oferty znajduje się w załączniku poniżej - zapraszamy do zgłaszania uwag.

Pliki do pobrania

Oferta Fundacja M-ART i Fundacja Wspierania Rozwoju Osobistego STUDEO.pdf
Oferta Fundacja M-ART i Fundacja Wspierania Rozwoju Osobistego STUDEO