W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Oferta w trybie art. 19 a - Lubelska Scena Dirtu

08.10.201911:03

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 3 października 2019 r. podmiot działający pod nazwą Lubelska Scena Dirtu złożył wniosek o sfinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach z zakresu kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożone dokumenty spełniają wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. (j.t. Dz.U. 2019.688) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w terminie 20.10.2019 r. – 31.112.2019 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 10.000 zł.

Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w bieżącym roku dotacji przekraczającej 20.000 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Wydziału Sportu nie udzielono w roku 2019 w trybie art. 19 a dotacji wyższych niż 20% budżetu Wydziału Sportu przewidzianego na dotacje.

Zadanie polegało będzie na zapewnieniu mieszkańcom Lublina dostępu toru rowerowego oraz utrzymaniu go w odpowiednim stanie technicznym. Mając na uwadze zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin, w myśl art. 19a ust. 3, wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie do dnia 15 października 2019 roku do godz. 12.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres sport@lublin.eu. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wparcie realizacji zadania publicznego z podmiotem Lubelska Scena Dirtu.

Pliki do pobrania

oferta_19a_lubelska_scena_dirtu_eksport_witkac.pdf
Plik zawiera oferta_19a_lubelska_scena_dirtu_eksport_witkac
oferta_w_trybie_art_19_a_lubelska_scena_dirtu_skan_oferty.pdf
Plik zawiera oferta_w_trybie_art_19_a_lubelska_scena_dirtu_skan_oferty