W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Oferta w trybie art. 19 a Towarzystwa dla Natury i Człowieka

18.03.201614:08

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 14 marca 2016 r. podmiot działający pod nazwą Towarzystwo dla Natury i Człowieka, złożył wniosek o finansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożone dokumenty spełniają wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 25 marca 2016 roku do 20 czerwca 2016 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 10.000 zł. Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w bieżącym roku dotacji przekraczającej 20.000 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Wydziału Sportu i Turystyki nie udzielono w roku 2016 w trybie art. 19 a dotacji wyższych niż 20% budżetu Wydziału Sportu i Turystyki przewidzianego na dotacje. Zadanie ma charakter lokalny. Zadanie ma charakter lokalny, skierowane jest do uczniów lubelskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych mieszkańców Lublina. Głównym celem zadania jest zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej poprzez dojeżdżanie rowerem do szkoły oraz promocja zdrowego stylu życia. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 25 marca 2016 r. do godziny 13.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego z podmiotem Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Urząd Miasta Lublin Wydział Sportu i Turystyki, ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, tel. 81 466 38 00,

Pliki do pobrania

Oferta art 19a Towarzystwo dla Natury i Człowieka.pdf
Oferta złożona w trybie pozakonkursowym przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka