W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Aktywny Felin bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców

28.08.201911:27

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 26 sierpnia 2019 r. podmiot działający pod nazwą Akademia Piłkarska Bronowice Lublin złożył wniosek o sfinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach z zakresu kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Złożone dokumenty spełniają wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w terminie 19.09.2019 r. – 13.12.2019 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 10.000 zł.

Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w bieżącym roku dotacji przekraczającej 20.000 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Wydziału Sportu i Turystyki nie udzielono w roku 2019 w trybie art. 19 a dotacji wyższych niż 20% budżetu Wydziału Sportu przewidzianego na dotacje.

Zadanie polegało będzie na organizacji organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy Felin. Mając na uwadze zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin, w myśl art. 19a ust. 3, wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie do dnia 4 września 2019 roku do godz. 10.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres sport@lublin.eu.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wparcie realizacji zadania publicznego z podmiotem Akademia Piłkarska Piłkarska Bronowice Lublin.

Pliki do pobrania

oferta_akademia_pilkarska_bronowice.pdf
Plik zawiera oferte_akademii_pilkarskiej_bronowice