W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Fundacja 5Medium - Miasto kultury - Obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych w roku 2020

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Fundacja 5Medium - Miasto kultury - Obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych w roku 2020
02.01.202013:32

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 31.12.2019 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Fundacja „5Medium” złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu Kultury i sztuki - Miasto kultury – „Obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych w roku 2020” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 ze. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10000,00 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 14.01.2020 r. do 29.02.2020 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 8000,00 zł.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Lublina oraz dotyczy jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Lublin zamierza zlecić Fundacji „5 Medium” realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 09.01.2020 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2 lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: kultura@lublin.eu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. (81 466 37 00)

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Prezydent Miasta Lublin niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Fundacją „5 Medium”.

Pliki do pobrania