W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Fundacja tanTHEO - Unia lubelska: kultura-pamięć-dialog - Kuchnia Obojga Narodów – od Unii Lubelskiej po Współczesność

12.08.201910:30

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 06.08.2019 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Fundacja tanTHEO złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu Kultury i sztuki – Unia lubelska: kultura-pamięć-dialog - Kuchnia Obojga Narodów – od Unii Lubelskiej po Współczesność z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10000,00 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 12.09.2019 do 09.12.2019 r., a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 6 800 zł.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Lublina oraz dotyczy jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Lublin zamierza zlecić Fundacji tanTHEO realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 19.08.2019 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2 lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: kultura@lublin.eu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. (81 466 37 00)

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Prezydent Miasta Lublin niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Fundacją tanTHEO.

Pliki do pobrania

oferta_19_a_fundacja_tantheo_kuchnia_obojga_narodow.pdf
Plik zawiera oferte_19_a_fundacja_tantheo_kuchnia_obojga_narodow