W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii "Poczekajka" w Lublinie - Dzielnice Kultury - Festyn dzielnicowy "Pożegnanie lata"

29.08.201911:00

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 28.08.2019 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „Poczekajka” w Lublinie złożyła wniosek o sfinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu Kultury i sztuki – Dzielnice Kultury – Festyn dzielnicowy „Pożegnanie lata” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j.).: wysokość dotacji na realizację zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 12.09.2019 do 30.09.2019 r., a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 4 500,00 zł.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Lublina oraz dotyczy jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Lublin zamierza zlecić Stowarzyszeniu Przyjaciół Parafii „Poczekajka” w Lublinie realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 5.09.2018 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2 lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: kultura@lublin.eu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. (81 466 37 00)

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Prezydent Miasta Lublin niezwłocznie zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Parafii „Poczekajka” w Lublinie.

Pliki do pobrania

oferta_19_a_stowarzyszenie-poczekajka-festyn-dzielnicowy-pozegnanie-lata.pdf
Plik zawiera oferte_19_a_stowarzyszenie-poczekajka-festyn-dzielnicowy-pozegnanie-lata