W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział w Lublinie - Miasto kultury - Koncert noworoczny kolęd i pieśni kresowych

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział w Lublinie - Miasto kultury - Koncert noworoczny kolęd i pieśni kresowych
08.01.202013:40

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 2.01.2020 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Lublinie złożyła wniosek o sfinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu Kultury i sztuki – Miasto Kultury – Koncert noworoczny kolęd i pieśni kresowych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 ze. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10000,00 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 24.01.2020 do 28.02.2020 r., a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 7 000,00 zł.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Lublina oraz dotyczy jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Lublin zamierza zlecić Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” Oddział w Lublinie realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 15.01.2020 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2 lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: kultura@lublin.eu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. (81 466 37 00)

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Prezydent Miasta Lublin niezwłocznie zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” Oddział w Lublinie.

Pliki do pobrania