W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Fauna

Największe zróżnicowanie gatunkowe fauny wodnej występuje w Bystrzycy na odcinku wpływającym do miasta oraz w Zalewie Zemborzyckim. Obejmuje ona 74 taksony zooplanktonu (plankton stworzony z organizmów zwierzęcych, m.in. wrotki, wioślarki i widłonogi.), 79 zoobentosu (organizmy zwierzęce żyjące przy dnie zbiornika wodnego m.in. larwy ochotki i skąposzczety) oraz 27 gatunków ryb (leszcz, sandacz i szczupak oraz gatunki obce, które pojawiły się poprzez zarybianie: tołpyga, amur i karp).

Faunę lądową reprezentują gatunki związane z miejscem zamieszkania oraz działalnością człowieka, m .in. karaluchy, prusaki, mrówki faraona, pchły, muchówki, pluskwy domowe, roztocza, a także mysz domowa i szczur wędrowny.

Znajdujące się na obszarze Lublina zwarte kompleksy leśne, łąki oraz pola uprawne są ostoją dla saren, zajęcy, lisów, dzików, kuropatw i bażantów. Z kolei na terenie parków oraz ogrodów dydaktycznych można zaobserwować jeże, wiewiórki i kuny.

Awifauna

Awifauna Lublina czyli ogół gatunków ptaków zamieszkujących jego obszar jest bardzo bogata. Obejmuje 180 gatunków rocznie przebywających na terenie miasta z czego ponad 100 gniazduje tu na stałe. Głównymi ostojami ptaków są Ogród Botaniczny (80 gatunków z czego połowa to ptaki lęgowe), Park Ludowy, Las Dąbrowa, Dolina Bystrzycy oraz Górki Czechowskie.

W granicach Lublina można wyróżnić następujące siedliska awifauny:

  • osiedla mieszkaniowe: wróbel, kawka, jerzyk i gołąb miejski, najwięcej gatunków odnotowano na osiedlu Mickiewicza (LSM),
  • cmentarze, parki, zadrzewienia i lasy: dzięcioł białoszyi, sowa uszatka, jastrząb i krogulec (ptak z rodziny jastrzębiowatych),
  • tereny otwarte: gawron, kawka, sroka i wróbel polny (mazurek),
  • dzielnice przemysłowe: kopciuszek, kląskawka, makolągwa (ptaki z rzędu wróblowych), wilga i rudzik,
  • odstojniki cukrowni: rybitwa rzeczna i śmieszka (mewy), z gatunków rzadkich: rożeniec i świstun (kaczki) oraz kwokacz (ptak z rzędu siewkowych),
  • stawy przy ul. Głuskiej: perkoz, błotniak stawowy (ptak z rodziny jastrzębiowatych) i bączek (ptak z rodziny czaplowatych),
  • Bystrzyca: kokoszka (ptak z rzędu żurawiowych) oraz czernica i krzyżówka (kaczki).

Na obszarze miasta spotykane są również ptaki objęte ochroną ścisłą: derkacz (ptak z rzędu żurawiowych) oraz lelek (gatunek niewielkiego ptaka nocnego) a w okolicach ul. Głuskiej błotniak stawowy (ptak z rodziny jastrzębiowatych).

Zmniejszanie ilości starodrzewu oraz docieplanie budynków spowodowało spadek liczby miejsc w których ptaki mogą budować gniazda. W celu zwiększenia ich zagęszczenia na terenach zurbanizowanych Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin zapoczątkował w 2005 r. akcję „Zaprośmy ptaki do Lublina”. Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały zakupione budki lęgowe, które zawieszono na terenach parków (Ludowego, Bronowice, Abramowice oraz Ogrodu Saskiego), skwerów i większych skupisk zieleni, a także terenach spółdzielni mieszkaniowych oraz szkół uczestniczących w akcji.

W nawiązaniu do przedwojennej tradycji Ogrodu Saskiego w listopadzie 2014 roku sprowadzono do niego pięć pawi. Pochodzące z parku w Puławach trzy samiczki i dwa samce aklimatyzowały się w wolierze przy Uniwersytecie Medycznym z której zostały wypuszczone w maju następnego roku.

źródło: Kłosowski Wojciech: Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013 - 2020. Warszawa, 2012

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom