W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Energetyczny Audyt Miejski

W ramach strategicznego projektu badawczego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków” został w 2011 roku opracowany Energetyczny Audyt Miejski (EAM) dla Lublina na potrzeby którego stworzono nowatorski model Energetycznego Audytu Miejskiego. Zespół naukowy, pod przewodnictwem dr hab. inż. arch. Janiny Kopietz-Unger, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, postawił sobie za cel opracowanie instrumentu pozwalającego na określenie zużycia energii dla konkretnej jednostki urbanistycznej. Prace nad Energetycznym Audytem Miejskim dla Lublina prowadziła dr inż. Anna Ostańska wraz z zespołem.

Przeanalizowano zabudowę mieszkalną Lublina. Przyjęto podział miasta na obszary administracyjne czyli 27 dzielnic, w ramach których pogrupowano budynki uwzględniając następujące cechy zabudowy:

  • wiek - analiza wykazała, że na terenie Lublina większość budynków zrealizowano
  • do 1966 roku, znajdują się one w śródmiejskiej części miasta;
  • technologię - stwierdzono, że w większości dzielnic Lublina znajduje się zabudowa tradycyjna, ale pomimo mniejszej liczby technologii uprzemysłowionych
  • w poszczególnych dzielnicach, intensywność prefabrykowanej zabudowy wielorodzinnej sprawia, że równoważy ona skalę ważności tego typu budynków;
  • podział miasta na strefy energetyczne - wyróżniono trzy strefy źródeł ciepła wykorzystywanych w budynkach mieszkalnych: czerwoną, w której główne źródło ciepła to węgiel, żółtą, w której budynki zasilane są z LPEC oraz zieloną, w której główne źródło ciepła stanowi kotłownia gazowa;
  • ustalenie typoszeregów budynków charakterystycznych dla stref energetycznych.

W ramach badań w Lublinie i okolicy przeanalizowano ponad 18 000 obiektów: wielorodzinnych, jednorodzinnych i usługowych. Przy czym skatalogowano 40 obiektów zestawiając dane z audytów archiwalnych. W budynkach tych wykonano wizje lokalne i przeprowadzono analizę dokumentów archiwalnych oraz badania „In situ” i termowizyjne, sporządzono też dokumentacje fotograficzną i termograficzną, które przeanalizowano i oceniono pod kątem uzyskanej efektywności energetycznej. Ostatecznie stworzono bazę danych, 32 budynków, na temat lubelskiej zabudowy wielorodzinnej, zarówno tradycyjnej, jak i uprzemysłowionej.

Wyniki otrzymane dla dziewięciu budynków wybranych z terenu Lublina, przeliczone dla wszystkich obiektów w mieście o zbliżonych parametrach, dają obraz zużycia energii i możliwych oszczędności w całej strefie energetycznej. Uzyskane w ten sposób zestawienia dla zabudowy w kolejnych strefach energetycznych pozwoliły na oszacowanie możliwych oszczędności energetycznych, planowanie kierunków rozwoju, polityki miejskiej oraz działań i inwestycji służących podniesieniu efektywności energetycznej i sposobu zasilania w energię cieplną.

Z analiz przeprowadzonych w ramach Energetycznego Audytu Miejskiego dla Lublina wynika, że prognozowane zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową w roku 2030 jest możliwe po przeprowadzeniu zaplanowanych działań dla każdej strefy w skali miasta i szacuje się je na około 657 748, 342 kWh.

źródło: projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Lublina

logo ekolublin

Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 358 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 359 Warning: fopen(gfx/_logs/error_01_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.xml): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 380 Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 358 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 359 Warning: fopen(gfx/_logs/error_01_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.xml): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 380