W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Wydarzenia

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, w sprawie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r.

Co konsultujemy?
Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r.

Dlaczego konsultujemy?
Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Lublin w proces stanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r. poprzez uzyskanie ich uwag, wniosków i propozycji.

Kiedy odbędą się konsultacje?
Konsultacje społeczne trwają od 7 do 20 października 2020 r.

Jakie będą formy konsultacji?

 • Przyjmowanie opinii na piśmie na adres: konsultacje@lublin.eu.
 • Cztery dyżury konsultacyjne w dniach 7, 8, 9 i 12 października 2020 r. w godzinach 15.30-17.30 przeprowadzone będą w siedzibie Urzędu Miasta Lublin przy ul. Spokojnej 2 w Lublinie, pok. 207 (II piętro)*.

*budynek przy ul. Spokojnej 2 dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do budynku zarówno z ul. Wieniawskiej jak i Spokojnej bez utrudnień, do drzwi wejściowych prowadzi równia pochyła, z poziomu 0 jest winda na piętro 2, przed wejściem z ul. Spokojnej znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, w budynku są szerokie korytarze, na piętrze 2 znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Który Wydział/Biuro odpowiada za konsultacje?
Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin.

Inne niezbędne informacje
Tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin określa uchwała Rady Miasta Lublin nr 722/XXVIII/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin.

Do pobrania

Miasto Lublin dofinansowało prowadzenie w 2020 r. świetlic socjoterapeutycznych

Wzorem lat ubiegłych Miasto Lublin dofinansowało realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.

Zadanie zlecone zostało do realizacji dwóm organizacjom pozarządowym:

 • Stowarzyszeniu Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych „DZIESIĄTA” z siedzibą w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 23/13,
 • Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży “con amore” z siedzibą w Lublinie przy ul. Róży Wiatrów 9.

Stowarzyszenie Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych „DZIESIĄTA” realizuje zadanie w świetlicy zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy alei Józefa Piłsudskiego 26 w Lublinie. Po przerwie spowodowanej ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii świetlica wznowiła działalność od dnia 15 lipca 2020 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży “con amore” realizować będzie zadanie w świetlicy zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Róży Wiatrów 9 w Lublinie od dnia 15 sierpnia 2020 r.

Świetlice czynne będą przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie i zapewnią specjalistyczną opiekę łącznie 28 dzieciom obejmującą:

 • działania opiekuńcze i wychowawcze,
 • pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
 • opiekę pedagogiczną,
 • wsparcie psychologiczne i logopedyczne,
 • pomoc w nauce,
 • organizację czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć tematycznych, plastycznych, sportowych, teatralno-muzycznych, integracyjnych,
 • organizację wycieczek i spotkań,
 • dożywianie,
 • realizację programu grupowych zajęć socjoterapeutycznych w tym również w zakresie profilaktyki uzależnień.

Zajęcia w świetlicach prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę zapewniająca prawidłową realizację zadań tych placówek.

Realizacja zadania dofinansowana została ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r.

Zajęcia sportowe z programem profilaktycznym w 2020 r.

Wzorem lat ubiegłych Miasto Lublin także i w tym roku dofinansowało organizacje pozarządowe, które zorganizowały dla naszych mieszkańców w różnych przedziałach wiekowych zajęcia sportowo-rekreacyjne połączone z edukacją w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe i edukacyjne prowadzone są od czerwca do października 2020 r. w wymiarze 160 godzin przez każdy podmiot.

Wykaz podmiotów realizujących zajęcia rekreacyjno-sportowe:

 1. Lubelskie Stowarzyszenie „Zawsze Aktywni” (pływanie),
 2. Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Pływania 23 Lublin (pływanie),
 3. Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” (judo),
 4. Uczniowski Klub Sportowy „RUCH LUBLIN” (tenis stołowy),
 5. Towarzystwo Piłki Siatkowej (piłka siatkowa),
 6. Klub Tańca Sportowego „ZAMEK LUBLIN” (taniec sportowy),
 7. Lubelskie Stowarzyszenie „Równe Szanse” (Taekwon-do),
 8. Uczniowski Klub Sportowy „ROXA” LUBLIN” (piłka ręczna),
 9. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP LUBLIN” (tenis stołowy),
 10. Uczniowski Klub Sportowy „AKTYWNI LUBLIN” (judo),
 11. Fundacja „Szczęśliwe Dzieciństwo” (tenis stołowy),
 12. Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” (piłka ręczna),
 13. Klub Sportowy „Protektor” (Taekwon-do),
 14. Klub Sportowy „UNIA” (piłka ręczna),
 15. Wodniacki Uczniowski Klub Sportowy SP 30 (pływanie),
 16. Akademia Sportu i Edukacji „Feel the Freedom” (Taekwon-do),
 17. Klub Sportowy „Budowlani” Lublin (piłka nożna),
 18. Lubelski Sportowy Klub Taekwon-do (Taekwon-do),
 19. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES” (fitness),
 20. Stowarzyszenie „RYSA (tenis stołowy, koszykówka, taniec).

Obozy i półkolonie letnie w 2020 r.

Półkolonie letnie w szkołach podstawowych

W bieżącym roku wypoczynek letni w formie półkolonii zorganizował w dniach od 6 do 24 lipca Zespół Szkół nr 12. Półkolonie będą trwały przez 15 wakacyjnych dni, 8 godzin dziennie. Dzieci będą mogły skorzystać z sali gimnastycznej, boiska szkolnego, sali multimedialnej, pracowni komputerowej. Szkoła zapewnia uczestnikom wyżywienie. Z wypoczynku skorzysta 60 dzieci. Prowadzone będą również zajęcia z profilaktyki uzależnień.

Obozy letnie

Wzorem lat ubiegłych Miasto Lublin dofinansowało obozy letnie organizowane dla dzieci przez organizacje pozarządowe. 9 podmiotom zlecono organizację wypoczynku letniego na terenie kraju. Dzieci będą odpoczywać między innymi w Jarosławcu, Józefowie, Leżajsku, Mrzeżynie, Potoczku, Stegnie i Olsztynie. Organizatorzy zapewniają opiekę, atrakcyjny program wypoczynku oraz prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki. Z tej formy wypoczynku skorzysta ogółem 323 dzieci.

Wykaz podmiotów organizujących obozy letnie:

 1. Uczniowski Klub Sportowy „GROM” SP 2 Lublin - Jarosławiec (42 os.) w terminie 5-16 sierpnia 2020 r.,
 2. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” - Józefów (42 os.) w terminie 12-24 lipca 2020 r.,
 3. Uczniowski Klub Sportowy „ROXA” Lublin - Leżajsk (36 osób) w terminie 15-25 sierpnia 2020 r.,
 4. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Lublin - Mrzeżyno (30 os.) w terminie 23 lipca - 2 sierpnia 2020 r.,
 5. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” - Potoczek (35 os.) w terminie 16-25 sierpnia 2020 r.,
 6. Uczniowski Klub Sportowy „Aktywni Lublin” - Stegna (30 os.) w terminie 22-31 lipca 2020 r.,
 7. Uczniowski Klub Sportowy „RUCH LUBLIN” - Mrzeżyno (30 os.), w terminie 13 lipca - 3 sierpnia 2020 r.,
 8. Stowarzyszenie „Skaut” - Jarosławiec (42 os.) w terminie 18-29 lipca 2020 r.,
 9. Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Pływania 23 Lublin - Olsztyn (36 os.) w terminie 5-14 sierpnia 2020 r.