W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Wzory dokumentów

Wzory dokumentów przeznaczonych dla jednostek organizacyjnych Miasta Lublin

W poniższych załącznikach zamieszczono:

  • wzór wniosku o dofinansowanie realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin,
  • wzór sprawozdania z realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin.

Wyżej wymienione wzory dokumentów przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Miasta Lublin.

Do pobrania

Wzór sprawozdania końcowego z realizacji powierzonego zadania

W poniższym załączniku zamieszczono wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 rok powierzonego w trybie określonym w art. 14 i 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365) obejmującego realizację działań profilaktycznych w okresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Do pobrania

Wzór sprawozdania końcowego z realizacji powierzonego zadania

W poniższych załącznikach zamieszczono edytowalne wersje wzoru sprawozdania końcowego z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r. powierzonych w trybie określonym w art. 14 i 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 oraz z 2020 r. poz. 322) obejmujących:

  1. realizację działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików,
  2. prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz terapii indywidualnej i grupowej dla ofiar przemocy w rodzinie,

w formacie .odt (wersja dla użytkowników aplikacji LibreOffice Writer) oraz .doc (wersja dla użytkowników aplikacji Microsoft Word).

Do pobrania