W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie

Podstawy Funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie

Artykuł 41 w szczególności ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa zasady powoływania i zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, a także inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Członkowie Komisji przeprowadzają kontrole przestrzegania zasad sprzedaży sprzedaży napojów alkoholowych (Art. 18 ustawy ust. 8), opiniują również wnioski o zezwolenia na ich sprzedaż, pod kątem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy (Art. 18 ustawy ust. 3a).

Komisja w obecnym składzie działa na podstawie Zarządzenia nr 52/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie i określenia jej zadań (z późniejszymi zmianami).

Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie:

  • Piotr Dreher

wiceprzewodnicząca:

  • Jadwiga Mach

sekretarz:

  • Grażyna Bielecka

W ramach Komisji działają następujące zespoły:

  • Zespoły orzekające
  • Zespół opiniujący
  • Zespół merytoryczny
  • Zespół ds. kontroli

Dane kontaktowe Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie:

Adres: 20-069 Lublin ul. Króla Stanisława Leszczyńskiego 20 (IV piętro pokój 401)

Telefon: 81 466 34 19 faks. 81 466 34 20

e-mail: krpa@lublin.eu

Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 358 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 359 Warning: fopen(gfx/_logs/error_01_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.xml): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 380 Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 358 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 359 Warning: fopen(gfx/_logs/error_01_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.xml): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 380